Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Norra Stationsparken

Norrmalm

Norra Stationsparken är en av Stockholms stads större parksatsningar. Parken byggs i etapper och planeras vara färdigbyggd 2029.

Norra Stationsparken blir totalt 18 000 kvm och har formen av ett timglas med två ”armar” på vardera sida om ”midjan”. Parken utformas för att bjuda in till olika typer av aktiviteter, och får en rik variation av växtlighet anpassad efter platsens förutsättningar.

Tidsplan

Färdigbyggd 2029.

Aktör

Beställare: Stockholms stad exploateringskontoret projekt Hagastaden

Bilder

Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot öster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, smalaste stråket mitt i parken. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, mellersta delen. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad
Visionsbild Norra Stationsparken, västra delen, vy mot väster. Källa AJ Landskap/Stockholms stad

Film

Mer om Norra Stationsparken

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad