• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden efter Magelungens strand mellan Fagersjö och Farsta strand har rustats upp. Med hjälp av upprustningen höjer staden kvaliteten på delar av strandpromenaden och skapar trivsammare miljöer för din hälsa och rekreation.

Magelungens strandpromenad är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling. Strandpromenaden består av sträckan Fagersjö och Farsta Strand, och var pilotprojekt i projektet rekreationsstråk. Stråket rustades upp och en programhandling samt ett gestaltningsprogram togs fram.

Projekt rekreationsstråk

Projekt rekreationsstråk syftar till att identifiera lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Projektet ska resultera i att stråken förbättras.

Staden arbetar med park- och naturområden för att underlätta framkomligheten inom och genom stadens grönområden. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Fokus ska ligga på att få bort barriärer, skapa ny framkomlighet samt nya upplevelser.

Upphöjda trädäck

På strandpromenadens nordvästra del längs Magelungens strand söder om Fagersjö går stora delar av promenaden på upphöjda trädäck med utsikt över vattnet. För att främja djurlivet i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i träden som omger promenaden.

Solbryggan

I maj–juni 2019 har solbryggan lagts på plats och ett ungdomshäng (utformat av ungdomar) samt en mindre lekplats, kojbyggarland färdigställdes i juni 2019.

Sveriges Arkitekter nominerade solbryggan vid Farsta Strandbad till Sveriges bästa Landskapsarkitekturpris 2019.

Fågelholkar och insektsholkar

Fågelholkar, insektsholkar samt fladdermushotell har satts upp i området runt strandpromenaden.

  • Mesholkar 60 stycken
  • Fladdermusholkar 36 stycken
  • Trädkryparholkar 13 stycken
  • Knipholkar 7 stycken
  • Kattuggleholkar 4 stycken
  • Svalbrädor 9 stycken
  • Insektshotell 6 stycken.

Delinvigning av strandpromenaden

Den 10 juni 2019 invigdes delar av strandpromenaden inklusive bryggorna vid Farsta strandbad och lekplatsen kojbyggarland.

Stadens gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.

Stadens rekreationsstråk är en av punkterna i Stockholms gångplan som är en del av Stockholms framkomlighetsstrategi.

Upprustning av strandpromenaden mellan Fagersjö och Farsta strand

Brygga vid strandpromenad. Vatten, vass och skog. Foto.

Fågelholkar vid strandpromenaden

Tidsplan

Magelungens strandpromenad färdigställdes sommaren 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet genomförs av Stockholms stad. Trafikkontoret tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning genomför projektet som är en del av satsningen Grönare Stockholm.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta strand

Uppdaterad