Vy över planerade kistgravar och konstgjord damm med omgivande natur.
Vy över kistgravar på Råcksta begravningsplats.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kistgravar på Råcksta begravningsplats

Grimsta

Stockholms stad har anlagt nya kvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats. En kontemplationsplats, en plats för stillhet, finns också på området.

Kistgravarna placeras på begravningsplatsens sydvästra del på en grästäckt yta. Kontemplationsplatsen ligger öster om de nya gravkvarteren.

Rymmer cirka 1 400 kistgravar

De nya kvarteren för kistgravar har tagits bruk. Området ska rymma cirka 1 400 kistgravar.

Stockholms stad är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen och ansvarar för att det ska finnas olika typer av gravskick för att möta olika behov. Gravkvarteren på Råcksta byggs då det länge har varit ont om kistgravplatser i norra Stockholm.

Staden bygger också en helt ny begravningsplats på Järvafältet mellan Hjulsta och Akalla. Även där görs plats för kistgravar.

Bilder

Montage över personer runt en planerad konstgjord damm med omgivande natur.
Kontemplationsplats på Råcksta begravningsplats.
Orienteringskarta där det framgår var i området de nya delarna ska vara.
Orienteringskarta.

Tidsplan

  • 2022: Upphandling och förberedande arbete på platsen.
  • 2023: Markarbeten, dränering och kontroll av marken.
  • 2024: Kistgravplatserna börjar tas i bruk.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

  • Byggaktör: Kyrkogårdsförvaltningen
  • Byggprojektledare: KACE via Sweco AB
  • Entreprenör: R&R Markentreprenad AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Carolyn Dias Larsson
Landskapsingenjör
Telefon: 08-508 301 08

Annelie Sjöström
Kommunikatör, kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 08-508 301 99

Projekt i Grimsta

Uppdaterad