Flerbostadshus och lamellhus, människor i rörelse, illustration.
Perspektivbild på bebyggelseförslaget från sydöst. Befintlig lamell till vänster. Illustration: Fojab.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lägenheter längs Grimstagatan

Grimsta

Planen har vunnit laga kraft och gör det möjligt att bygga 68 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan, i ett hus med fem till sex våningar. Garage i suterrängvåning löper under huset.

Planen gör det möjligt att bygga 68 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

Här byggs ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt 68 bostadsrättslägenheter. Garage i suterrängvåning löper under huset.

Flerbostadshus, grönytor, människor i rörelse, skymning, illustration.
Perspektivbild över bebyggelseförslaget från nordväst. Illustration: Fojab.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger ”tät stadsbebyggelse” för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet:

 • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
 • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
 • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
 • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare.

Tidsplan

 • Vann laga kraft 27 april 2022.
 • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 18 oktober 2021.
 • Samråd hölls 19 juni 2018–4 september 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Projekt i Grimsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad