Flerbostadshus och lamellhus, människor i rörelse, illustration.
Perspektivbild på bebyggelseförslaget från sydöst. Befintlig lamell till vänster. Illustration: Fojab.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lägenheter längs Grimstagatan

Grimsta

Planen har vunnit laga kraft och gör det möjligt att bygga 68 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan, i ett hus med fem till sex våningar. Garage i suterrängvåning löper under huset.

Planen gör det möjligt att bygga 68 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

Här byggs ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt 68 bostadsrättslägenheter. Garage i suterrängvåning löper under huset.

Flerbostadshus, grönytor, människor i rörelse, skymning, illustration.
Perspektivbild över bebyggelseförslaget från nordväst. Illustration: Fojab.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger ”tät stadsbebyggelse” för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet:

 • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
 • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
 • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
 • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare.

Tidsplan

 • Vann laga kraft 27 april 2022.
 • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 18 oktober 2021.
 • Samråd hölls 19 juni 2018–4 september 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad