Vy över planerade kistgravar och konstgjord damm med omgivande natur.
Vy över planerade kistgravar på Råcksta begravningsplats.
Projekt Pågående

Kistgravar på Råcksta begravningsplats

Grimsta

Nu ska Stockholms stad anlägga nya kvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats. En kontemplationsplats, en plats för stillhet, kommer också att anläggas på området.

Projektfakta

Kistgravarna kommer att placeras på begravningsplatsens sydvästra del på en grästäckt yta. Kontemplationsplatsen kommer ligga öster om de nya gravkvarteren.

R&R Markentreprenad AB är upphandlad för arbetet som inleds hösten 2022.

Rymmer cirka 1 400 kistgravar

De nya kvarteren för kistgravar planeras att tas i bruk under 2024. Området ska rymma cirka 1 400 kistgravar.

Stockholms stad är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen och ansvarar för att det ska finnas olika typer av gravskick för att möta olika behov. Gravkvarteren på Råcksta byggs då det länge har varit ont om kistgravplatser i norra Stockholm.

Staden bygger också en helt ny begravningsplats på Järvafältet mellan Hjulsta och Akalla. Även där görs plats för kistgravar.

Tidplan

  • 2022: Upphandling och förberedande arbete på platsen.
  • 2023: Markarbeten, dränering och kontroll av marken.
  • 2024: Kistgravplatserna kommer kunna tas i bruk.

Byggaktörer

  • Byggherre: Kyrkogårdsförvaltningen.
  • Byggprojektledare: KACE via Sweco AB.
  • Entreprenör: R&R Markentreprenad AB.

Bildgalleri

Montage över personer runt en planerad konstgjord damm med omgivande natur.
Planerad kontemplationsplats på Råcksta begravningsplats.
Vy över planerade kistgravar och konstgjord damm med omgivande natur.
Vy över planerade kistgravar på Råcksta begravningsplats.
Orienteringskarta där det framgår var i området de nya delarna ska vara.
Orienteringskarta

Kontakt

Carolyn Dias Larsson

Landskapsingenjör, kyrkogårdsförvaltningen

Annelie Sjöström

Kommunikatör, kyrkogårdsförvaltningen

Uppdaterad