Projekt Planerat

Grundförstärkning av Kungsgatan

Norrmalm

Anrika Kungsgatan stärks inför framtiden. Efter 100 år behöver nu grunden på Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan stärkas. Satsningar på att öka trivsel, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan sker samtidigt. Projektet genomförs 2023–2025. Kungsgatan är öppen hela byggtiden – välkommen!

Projektfakta

Kungsgatan renoveras för att hålla i många år till

Kungsgatan invigdes 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator som många förknippar med historiska händelser. Drygt 100 år efter invigningen behöver delar under Kungsgatan stärkas för att hålla i många år till. Mellan Sveavägen och Norrlandsgatan ska gatan renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning. Samtidigt görs satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan.

Projektet genomförs våren 2023 till sommaren 2025. Kungsgatan är öppen hela byggtiden.

Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan har lyfts in i projektet i dialog med fastighetsägarna:

  • Gatubelysningen ska moderniseras.
  • Båda broarna kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
  • Trafiksäkerheten kommer att höjas genom att övergångsställen hastighetssäkras.
  • Då övergångsställena höjs upp i samma nivå som trottoaren förbättras även framkomligheten för gående.
  • På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
  • På några ytor skapar vi platsbildningar med möbler av högre standard samt planterar ett träd.
  • Det blir även fler cykelparkeringar.
  • Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.
  • Under Regeringsgatans bro kommer även Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.

Bron Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan. 

Bron Regeringsgatan, vy över norra sidan av Kungsgatan riktning mot Sveavägen.


Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.


Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.

Samarbete med fastighetsägarna

Tillsammans med City i Samverkan har trafikkontoret och fastighetsägarna på gatan fört en löpande dialog om planeringen av projektet.

Samarbetet med fastighetsägarna har lett fram till flera förändringar i omfattningen av projektet – bland annat förbättringar av vistelsemiljön på gatan i syfte att förbättra för gående och verksamma på gatan och göra sträckan mer attraktiv. Det har även resulterat i en förändrad tidsplan så att julhandeln 2022 kan ske innan ombyggnationen startar.

Historisk bild: Kungsgatan västerut, med Malmskillnadsgatan i förgrunden, cirka 1911–1913. Stockholms stadsmuseum.

Tidsplan för projektet

Planerad byggstart är 1 mars 2023 och projektet beräknas klart sommaren 2025.

Påverkan under byggtiden

Ambitionen är att genomföra projektet så smidigt och snabbt som möjligt samt störa så lite som möjligt i området. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och alla trafikslag ska kunna passera. Projektet kommer dock stundtals påverka framkomligheten och orsaka ljud i området under byggtiden. Vi kommer att informera löpande om projektets påverkan i god tid till berörda.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut 26 augusti 2021

Kungsgatan, Insyns webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad