dcsimg
Kungsgatan västerut, med Malmskillnadsgatan i förgrunden, ca 1911-1913. Stockholms stadsmuseum.
Projekt Planerat

Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan

Under marknivå på Kungsgatans södra sida, på sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, går en ledningstunnel som inrymmer majoriteten av gatans ledningar. Tunneln, som byggdes 1911, behöver renoveras för att Kungsgatan ska klara av dagens och framtidens trafikbelastning.

Projektfakta

Ledningstunneln ägs och förvaltas av Stockholms stad. Undersökningar har visat att det är nödvändigt att göra en genomgripande renovering av tunneln för att säkerställa dess funktion och bärighet. Taket ska förstärkas och tätskiktsisoleringen ska göras om i sin helhet för att tunneln ska uppfylla kraven på bärförmåga och säkerhet.

Framkomlighet under byggtiden

Renoveringen innebär att gatans södra sida behöver delas upp i etapper medan arbetet pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera på båda sidor av gatan, medan lastzoner för leveranstrafik kan komma att påverkas tillfälligt.

Planerad byggstart 2022

Byggstart sker preliminärt hösten 2022 och arbetet förväntas pågå fram till 2024.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad