Strandpromenad i lummig park. En person som promenerar, foto.foto.
Karlbergskanalen. Foto: Ramboll
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Karlbergskanalens strandpromenad

Kungsholmen

Strandpromenaden mellan Igeldammsgatan och Ekelundsbron ska rustas upp och göras mer tillgänglig för gående. Dessvärre behöver en del av promenaden tillsvidare vara avstängd eftersom det finns stabilitetsproblem.

Strandbanken utmed Karlbergskanalen på Kungsholmen är ett välanvänt promenadstråk. Det finns ett behov av att göra promenadsträckan mellan Igeldammsgatan och Ekelundsbron mer gångvänlig och tillgänglig för alla som dagligen rör sig längs vattnet. En del av promenaden är sedan december 2020 avstängd för gående, eftersom säkerheten inte kan garanteras. Det pågår arbete med att ta fram kompletterande geotekniska utredningar.

Bakgrund

Strandpromenaden längs Karlbergskanalen är en del av den populära slingan Kungsholmen runt, som går i vattennära läge runt hela ön, cirka 10 km. Stadsdelsförvaltningens ambition är att hela Kungsholmen runt ska ha hög tillgänglighet och möjliggöra promenader och rekreation för så stor andel av Stockholmarna som möjligt, året runt.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning inledde under hösten 2020 omfattande geotekniska undersökningar av en del av strandpromenaden. Aktuell sträcka för undersökningarna sträcker sig från korsningen Igeldammsgatan/Hornsbergs strand i öster fram till Ekelundsbron i väster.

Syftet är att ta reda på förutsättningarna för att inom de närmaste åren kunna göra promenadsträckan mer gångvänlig och tillgänglig. Exempelvis kan sträckan inte snöröjas idag eftersom den bitvis är smal och riskfylld att köra på. Inom några år väntas också sträckan nyttjas i ännu högre grad då inflyttning startar i det stora exploateringsområdet i Stadshagen.

Stabilitetsutredning

För att ta reda på förutsättningarna för att kunna bredda den aktuella promenaden har en stabilitetsutredning genomförts med omfattande geotekniska undersökningar.

Under 2022 kommer kompletterande borrningar och analyser att genomföras, bland annat borrningar ute i vattnet. Under året kommer även mätutrustning att installeras längs sträckan, som ska ge information om eventuella rörelser i marken.

Akuta stabilitetsproblem och avstängd gångsträcka

De borrningar och beräkningar som hittills genomförts (november 2020 till april 2021) visar att det finns akuta stabilitetsproblem längst väster ut vid den befintliga bryggpromenaden, strax öster om Ekelundsbron. När dessa resultat blev kända, i december 2020, beslutade stadsdelsförvaltningen att omgående stänga av bryggvägen. Gående hänvisas tillsvidare till gatan innan de åter kan komma ner på strandpromenaden, vid Karlbergs Bro.

Bilder

Karta över strandpromenaden och Karlbergskanalen med pågående utrednings- och undersökningsarbeten markerade.
Heldragen röd linje markerar området för pågående utrednings- och undersökningsarbeten.
Karta över strandpromenaden och Karlbergskanalen med den avstängda delen av strandpromenaden markerad.
Blå streckad ring anger den del av strandpromenaden som är avstängd.

Tidsplan

Under 2022 genomförs en fördjupad geoteknisk utredning och mätutrustning installeras. Samordning med berörda aktörer och andra förvaltningar inom staden utgör en stor del av arbetet. Projektet är komplext och det kommer att krävas både tid och resurser för att kunna åtgärda problemen.

En tidplan för genomförande eller för när avspärrningen kan hävas finns ännu inte.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad