Kontorshus i tegel i flera våningar. Husen speglar sig i det intilliggande vattnet. Gula markeringar är inritade mellan husen och vattnet.
Bilden visar Tekniska nämndhuset 2017, innan renoveringen. Gul markering visar de parkytor som ska rustas upp.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Parkytor kring Tekniska nämndhuset

Kungsholmen

Renoveringen av Tekniska nämndhuset är klar och nu påbörjas arbetet med att återställa och förnya parkytorna runt byggnaden.

Gång- och cykelvägen är avstängd på grund av parkarbete

Den 3 juni–1 juli kommer den nya gång- och cykelbanan vara avstängd när vi arbetar med planteringar på terrassen vid trappan upp till Fleminggatan.

Du kan under den perioden välja att gå via den temporära gång- och cykelvägen och ta trappan upp till Fleminggatan, eller att gå via Pipersgatan för att undvika trappor. Cyklister kan cykla via Pipersgatan – följ orange skyltning på platsen.

Renoveringen av Tekniska nämndhuset har pågått sedan 2018. Under 2024 genomförs de sista delarna i renoveringen och samtidigt påbörjas återställningen av parkytorna som vetter mot stranden, på baksidan av huset. Under husrenoveringen har stora delar av parkmarken nyttjas för byggetablering och behöver därför byggas upp på nytt. 

Planerade åtgärder för upprustning och förnyelse av parkytorna

 • Återplantering av formklippta lindar till den ursprungliga formationen med nio stycken träd.
 • Renovering av östra terrassen (närmast Fleminggatan) med nya möbler och planteringar med inspiration från ursprungligt växtförslag.
 • Minskad andel hårdgjord yta och nya böljande gräs- och ängsmattor.
 • Återplantering av popplar närmast fasad.
 • Nyplantering av tidstypiska buskar så som rhododendron och syrenhortensia.
 • Fler sittplatser och cykelparkeringar.
 • Konstverket Segel (1974) av Elli Hemberg, återförs till platsen.

Översiktskarta över planerade åtgärder för upprustning av parkytor kring Tekniska nämndhuset (pdf)

Kulturhistoria

Utemiljön kring Tekniska nämndhuset formgavs i mitten av 1960-talet av landskapsarkitekt Walter Bauer. Han är också känd för att bland annat ha arbetat med Drottningholms slott och Botaniska trädgården i Uppsala.

Idén för anläggningen bygger på kontrasten mellan den modernistiska byggnaden och det naturliga strandlandskapet. Parkytorna fick lätt böljande gräsytor med formstarka träd intill byggnadens entréer och friväxande träd längre ifrån, som skapar rymd och framhäver byggnadens volymer.

Idag har en del av Bauers gestaltningsidéer gått förlorade. Flera träd och planteringar har försvunnit genom åren och gräsmattorna har blivit allt mer osammanhängande.

Tidsplan

 • Upprustningen startar: försommaren 2024
 • Upprustningen avslutas: 2025
 • Etableringsskötsel av nya träd och planteringar: 2025–2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Breddning av gång- och cykelbana samtidigt som parken vid Tekniska nämndhuset återställs

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanan mellan Pipersgatan och Kungsbron längs med Kungsholms strandstig. Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar i början av sommaren 2024.

Byggaktör

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samverkan med Fastighetskontoret, Stockholms stad.

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad