Flygfoto över några flerbostadshus.
Vy över fastigheten Barnhuset 26 från söder. Terrass mot innegård för uteservering markerad med röd linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utflyttad entré Barnhusgatan och inglasad terrass

Kungsholmen

Planen syftar till att utveckla fastigheten Barnhuset 26 genom att flytta ut entrépartiet av Folkets hus och glasa in terrassen mot gården.

Fastigheten Barnhuset 26 är del av kvarteret Barnhuset. Den ligger intill Norra Bantorget och avgränsas av Barnhusgatan och Wallingatan.

En utbyggd entréfoajé ökar värdet för samtliga besökare till Folkets hus. Dessutom skulle en utflyttning av entrépartiet bidra till ökad trygghet vid Dansens Hus huvudentré.

En inglasning av terrassen med uteservering mot gården på plan 6 skulle ge ökad nytta för besökare. Inglasningen skulle också minska grannarnas påverkan av restaurangljud och förbättra klimat och gestaltning.

Tidsplan

  • Start-pm oktober 2022.
  • Samråd april 2023.
  • Granskning november 2023.
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden februari 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Fastigheten Barnhuset 26 ägs av Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm. Hyresgäster är Stockholm City Conference Centre, Hotell Scandic Norra Bantorget samt Dansens Hus.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad