Bild på Liljeholmsbrons undersida
Fotograf: Mattias Ek, Digitala Stadsmuseet
Projekt Planerat

Liljeholmsbron repareras

13 juni börjar etableringen för att reparera den skada som uppstod på gång- och cykelbanan på Liljeholmsbron förra året. Arbetet tar cirka 10 veckor och när det är klart kommer trafiken komma gå över bron som vanligt igen.

Projektfakta

Bakgrund

Liljeholmsbroarna är slitna och behöver inom några år renoveras. Stockholms stad genomför regelbundna kontroller av bron och reparerar eventuella skador. I juni 2021 lossnade bitar av betong på gång- och cykelbanan på Liljeholmsbron vilket gjorde att gång- och cykelbanan inte gick att använda. Gång- och cykeltrafiken i södergående riktning leddes istället om till ett körfält som stängdes av för motortrafik.

Skadan i bron kommer börja repareras nu i mitten av juni. Etableringen startar 13 juni när tungavstängning kommer placeras ut nattetid för att göra det möjligt att lägga om trafiken så att byggtrafik kan komma fram. Reparationsarbetet av skadan kommer ta cirka tio veckor och under arbetet kommer trafiken påverkas. När reparationsarbetet är klart kommer staden också åtgärda så kallad blåsbildning på bron, det arbetet sker nattetid och kommer påverka trafiken väldigt lite.

När skadan är reparerad kommer trafiken gå över bron som vanligt igen.

Påverkan

Idag är fem körfält öppna på bron, två i södergående riktning och tre i norrgående riktning. Ett av de tre körfälten norrgående är ett kollektivkörfält. För att byggtrafiken ska kunna komma fram kommer kollektivkörfältet öppnas för all fordonstrafik och ett körfält i södergående riktning flyttas från den västra bron till den östra bron. Det innebär att det blir två körfält i vardera riktningen.

Gång- och cykeltrafiken kommer kunna passera över bron som tidigare. När byggtrafik behöver komma fram regleras detta med flaggvakt.

Sjöfarten kommer påverkas i liten utsträckning. En halv farled direkt under det skadade området av bron är avstängd med bojar. Broklaffen kan öppnas som vanligt när arbetet pågår.

Tidplan

Etableringen startar 13 juni och trafiken läggs om senare samma vecka. Arbetet beräknas ta cirka tio veckor. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Andra trafikprojekt

Uppdaterad