Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Mosebacke torg

Södermalm

Mosebacke torg är ett av Stockholms äldsta torg och skapades redan på 1850-talet. Det nuvarande torget anlades 1940-talet. Genom åren har slitage på torget gjort att det inte längre är den gröna oas som den ursprungligen var. Nu genomförs flera åtgärder så att torget ska kunna erbjuda en fin plats för växter, blommor och träd men framförallt för alla som passerar torget att njuta av.

Projektfakta

Bakgrund

Mosebacke torg, på Katarinaberget på Södermalm, skapades redan på 1850-talet och är ett av Stockholms äldsta gröna stadsrum. Den nuvarande parken anlades på 1940-talet och det föreligger behov av upprustning av mark- och grönytor.

Då det finns relativt ont om grönytor i denna del av Södermalm är det ett högt slitage på gräsytorna på de som finns. Många använder även ytorna för att rasta hundar på. Stora träd skuggar gräset vilket också bidrar till att marken har bar jord. Dessutom lutar ytorna så att vatten rinner av istället för att ge växtligheten den fukt den behöver.

För att originalutformningen på Mosebacke torg ska bibehållas i möjligast mån har projektet haft kontakt med stadsmuseet.

Syfte

Torget ska bli en grönare plats där vegetationen ska må bättre och växtligheten bli mer hållbar. Justeringarna ska också bidra till att Mosebacke torg blir mer klimatanpassat.

Åtgärder

 • Växtbäddar för samtliga träd.
 • Nytt gräs ska sås efter jordförbättrande åtgärder.
 • Vårlökar ska planteras i gräset och perenner kommer att ersätta delar av gräsytan. I en av rabatterna, som idag har ettåriga sommarblommor, planteras även perenner.
 • Två nya uppstammade träd ska planteras; en björk och en syren. De nya träden kompletterar de träd som redan finns på torget; lönn och pil.
 • Smågatstenen på torget kommer delvis att läggas om, nya ränndalar ska leda vatten till vegetationsytor istället för till dagvattenledning.
 • Nytt ytskikt ska läggas på gångarna med stenmjöl. Asfalten som finns på gångvägen kommer att ligga kvar, utöver södra entrén som får nytt ytskikt av smågatsten.
 • Den glesa häcken kring kiosken kommer ersättas med ny ligusterhäck.
 • Vissa stödmurar runt torget kommer att höjas tillsammans med delar av gräsytan. Murarna ska utföras i samma material och stil som befintliga.
 • Skelettjord kommer att anläggas, vilket betyder att man tillsätter biokol och sten i marken för att träden ska få mer luft och vatten till rötterna och därmed längre liv.

Påverkan

Vissa delar av torget, det vill säga de gröna ytorna kommer, att vara avspärrade till och med sommaren 2023 så att gräs och rabatter kan gro och få bra tillväxt. De hårda ytorna får beträdas under byggtiden.

Tidplan

 • Byggstart: 15 augusti 2022.
 • Klart med anläggningsarbetet: 25 november 2022.

Arbetet delas in i tre etapper.

 • Etapp 1: 15 augusti–5 september.
 • Etapp 2: 5 september–17 oktober. 
 • Etapp 3: 17 oktober–25 november. 

Hela Mosebacke torg planeras klart till sommaren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Torg

Pågående och planerade torgarbeten.

Uppdaterad