Norra Hagaesplanaden. Byggander och grävmaskiner i bakgrunden
Norra Hagaesplanaden

Nu öppnar delar av södra och norra Hagaesplanaden

Snart öppnar delar av södra och norra Hagaesplanaden. På den södra sidan är delen mellan Dalagatan och Agnes Arvidssons Gata nu klar. Det innebär att nästan hela södra Hagaesplanaden är öppen. Samtidigt har den norra sidan blivit klar från Gävlegatan fram till Betty Petterssons Gata. Här är esplanaden en cykelgata.

Gångfartsgata på södra sidan

Södra Hagaesplanaden är gångfartsgata. Det innebär att fordon inte får framföras i högre hastighet än gångfart, vilket brukar vara cirka 6-8 kilometer i timmen.

Gatan har möblerats med träd, planteringar och sittbänkar samt har ytor för uteserveringar för att det ska vara tydligt var man får köra och var det är tryggt att gå. På Södra Hagaesplanaden är markytan som ett slätt golv utan avgränsande trottoarkanter mellan husfasaderna och in i parken. Ytskiktet är granithällar i varierande storlekar lagda i mönster.

Cykelgata på norra sidan

Norra Hagaesplanaden är cykelgata, vilket innebär att fordon inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förare av motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken och har väjningsplikt mot övriga fordon.

På Norra Hagaesplanaden är körfältet asfalterat. Här finns en trottoarkant som skiljer de olika trafikslagen. Även på norra sidan kommer det att bli planteringar och sittbänkar och vi ser fram mot uteserveringar och folkliv på Hagaesplanaden till våren.

Publicerad: 23-11-07

 

Uppdaterad