Byggarbetare arbetar på en byggarbetsplats vid Hagaplan i Hagastaden, med flera höghus i bakgrunden och byggutrustning spridd över området.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hagaplan, södra delen

Norrmalm

Torget Hagaplan är en central plats i Hagastaden. Den södra delen runt kvarteret Forskaren ska nu färdigställas. Ett trettiotal träd samt bänkar, cykelställ och granitbeläggning ska komma på plats. När arbetena är klara våren 2025 kan bussarna börja köra runt torget, Gävlegatan öppnar för biltrafik samtidigt som den nya trängselskatteportalen tas i drift.

Nytt snitt för trängselskatt

I och med torgets färdigställande öppnar Gävlegatan för fordonstrafik, en passage som hittills endast varit öppen för gående. Gävlegatan blir därmed en ny koppling mellan Solna och Stockholm där trängselskatt kommer att tas ut. Även färdigställande av trottoaren längs Solnavägen samt Södra Hagaesplanaden framför kvarteret Fraktalen ingår i de arbeten som ska göras nu.  

Markerat för cykel

Norra Hagaesplanadens cykelgata övergår i en något nedsänkt, tydligt markerad cykelbana över torget, mellan Gävlegatan och Solnavägen.

Mer grönska

Totalt planteras 34 träd på södra delen av torget, bland annat åtta rosablommande bergskörsbärsträd vilka även får vackra röda höstfärger. Solnavägen kommer prydas av åtta ekar och fem alar ska stoltsera längs Södra Hagaesplanaden.

Tidsplan

Projektet planeras pågå till våren 2025.

Aktörer

Beställare: Exploateringskontoret Stockholms stad projekt Hagastaden

Utförare: Västerorts BMF

Video

Projekt i centrala Hagastaden

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har fått laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad