Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tätskiktsrenovering av Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan

Norrmalm

Bron på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966. Tätskiktet har bytts ut för att att bevara brons livslängd och undvika risk för fuktskador mellan bron och de intilliggande fastigheterna i 50 år framåt.

Brokonstruktionen på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966 och var i behov av en tätskiktsrenovering. Tätskiktsbytet var nödvändigt för att skydda brokonstruktionen samt de närliggande fastigheterna från fukt och få ett fungerande tätskikt. Om det inte skulle genomförts fanns det en stor risk för fuktskador de närmaste tio åren – för bron och/eller de omkringliggande fastigheterna.

Åtgärder som gjorts

Trafikkontoret har därför bytt ut tätskiktet som del i det löpande reinvesteringsprogrammet. Efter genomfört arbete återställdes bron och området till ursprungligt skick.

Tidsplan

Arbetet genomfördes under sommaren och hösten 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet har planerats och genomförts av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad