Obelisk upplyst i gult i mitten av en fontän, kväll. Byggnader och neonskyltar i bakgrunden, storstadsmiljö, fotografi.
Glasobelisken vid Sergels torg. Foto: Olof Thiel.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Sergels torgs renovering

Norrmalm

Efter femtio år av demonstrationer, kulturarrangemang, studentupptåg och en ständig ström av bilar och bussar har Sergels torg med omgivande gator fått en välförtjänt upprustning. Tätskiktet är utbytt och konstruktionen har förstärkts för att Stockholms hjärta ska hålla minst lika länge till.

Staden har bytt tätskikt och förstärkt konstruktionen i ett område på 31 000 kvadratmeter, där bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan ingår. Efter renoveringen har vi en tät och hållbar konstruktion, men på ytan kommer man däremot inte att se någon större skillnad, eftersom vi inte ändrat gestaltningen i området. Vi renoverade för att Sergels torg med omgivande gator ska hålla för framtidens växande Stockholm. I renoveringen ingick också att rusta upp glasobelisken i Sergelfontänens mitt.

Tätskiktsprojektets uppdrag var att säkerställa att Sergels torg med omgivande gator ska hålla för framtidens växande Stockholm. I uppdraget ingick att byta tätskikt och förstärka konstruktionen. Samtidigt med återställningen av gatan byggde Stockholms stad på uppdrag av trafikförvaltningen spårkroppar längs Hamngatan och Klarabergsgatan för ny spårvagnstrafik. I uppdraget ingick även renovering av Sergelfontänen och Glasobelisken.

Efter renoveringen ska Sergels torg med omgivande gator hålla för framtidens Stockholm i minst 50 år till. Klarabergsgatan är nu en bilfri gata med breda och rymliga gångbanor, nya cykelbanor, större torgytor samt buss- och spårvagnstrafik. Tack vare tätskiktsprojektets samverkansmodell kring projektering, planering och produktion har målet uppfyllts så att både stockholmare och turister har kunnat fortsätta att besöka och vistas i området samtidigt som hela Sergels torg renoverades.

Tidsplan

Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och stod klara 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad