Ett diagonalt övergångsställe sett framifrån, i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Test av trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen

Hägersten, Norrmalm

Diagonala övergångsställen är en lösning som innebär att gående kan gå tvärs över trafiksignalreglerade korsningar. Från oktober 2022 testades lösningen på två platser i Stockholm.

Stockholms stad arbetar för att förbättra förhållandena för det mest omfattande trafikslaget gående. Trafiksignalreglerade diagonala övergångsställen testades på två platser i Stockholm, i korsningarna

  • Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan
  • Mikrofonvägen/Telefonvägen.

Syftet var att testa hur pass effektivt det är med diagonala övergångsställen. 

Kriterier för val av korsningar som ingick i testet

Korsningarna valdes ut eftersom de har ett medelstort flöde av gångtrafikanter och tydliga målpunkter som kan gynnas av en diagonal passage. Korsningarna har utrymme för väntade trafik vid trafikljuset och bra utrymme för gångtrafikanter på trottoarerna. Ett kriterium för val av korsningar var att inte välja platser med stombusstrafik, vilket inga av dessa korsningar har.

Gående hade företräde

Vid de utvalda korsningarna hade gående företräde. Det blev grönt samtidigt för alla gående medan övriga trafikslag fick rött samtidigt. Den gröna signalen för samtliga gående kallas allgrönt och innebar också att tiden för signalen var lite längre än vanligt.

Stockholms stad var först i Norden med att genomföra den här typen av test för gående. Flertalet andra länder använder redan lösningen permanent och resultat av forskning har visat att lösningen kan bidra till ökad säkerhet för gående.

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan

I innerstaden, vid Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, testades två diagonala passager. Gående kunde gå tvärs över korsningen diagonalt i hela korsningen. Korsningen hade målade övergångsställen i gatan som markerade hur man kunde gå tvärs över korsningen. Specifika trafiksignalstolpar var uppsatta med tryckknappslådor.

Under dagtid var det allgrönt för gående oavsett hur man ville korsa. Under kvällstid kunde gående trycka på tryckknappen för diagonala övergångsställen för att få allgrönt. Korsningen fungerade för övrigt som vanligt: parallellt övergångställe fick grönt tillsammans med parallell cykel och bil.
Korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen

I korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen testades en diagonal passage. Gående kunde gå tvärs över korsningen från Telefonplans tunnelbanestation mot Konstfack och vice versa. Målade övergångsställen markerade hur man kunde korsa.

Det blev allgrönt för gående endast vid behov. Gående skulle trycka på tryckknappen för det diagonala övergångstället för att få allgrönt. För övrigt fungerade korsningen som vanligt: parallellt övergångställe fick grönt tillsammans med parallell cykel och bil.

Testperiod

De diagonala övergångsställena var på plats från och med slutet av oktober 2020 till och med 2022.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad