Trafikhinder framför torg. I bakgrunden träd,  byggnader, en scen, människor i rörelse, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Trafikhinder i Kungsträdgården

Norrmalm

För att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i Kungsträdgården har Stockholms stad installerat trafikhinder, så kallade pollare, i flera av parkens entréer.

För att förhindra olovlig körning genom parken har fordonshinder, så kallade pollare, satts upp vid entréerna till Kungsträdgården. Pollarna är öppningsbara så att utryckningsfordon och leveranser till evenemang och verksamheter kan komma förbi.

Ökad säkerhet och känsla av trygghet

Kungsträdgården är en välbesökt plats i centrala Stockholm. I parken anordnas ofta olika typer av evenemang som drar många människor och skapar stora folkmassor. Av den anledningen är Kungsträdgården högt prioriterad för säkerhetsåtgärder. Genom att sätta upp pollare vid parkens entréer har säkerheten och förhoppningsvis också känslan av trygghet höjts för Kungsträdgårdens besökare.

Pollarna har installerats vid alla infarter till Kungsträdgården:

  • de två norra entréerna, vid korsningen Hamngatan - Jussi Björlings Allé och korsningen Hamngatan - Kungsträdgårdsgatan
  • entrén mitt emot Wahrendorffsgatan
  • de två södra entréerna, vid Karl den XII:s torg och mitt emot Arsenalgatan.

Tidsplan

  • Arbetet startade i oktober 2021.
  • Färdigt hösten 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad