• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Trygghetsskapande åtgärder på Wahrendorffsgatan

Norrmalm

För att öka tryggheten på Wahrendorffsgatan utanför Stockholms stora synagoga har Stockholms stad anlagt pollare på gatan.

Wahrendorffsgatan är en central gata i Stockholm där bland annat Stockholms stora synagoga och Judiska församlingens hus är beläget. För att öka tryggheten för företag och verksamheter har Stockholms stad anlagt pollare på två platser på gatan. Två rader med pollare har satts upp, tre pollare i varje riktning är höj- och sänkbara. Pollarradernas placering är avvägda utifrån säkerhet och framkomlighet.

Påverkan på trafiken

För att påverka trafiken på Wahrendorffsgatan så lite som möjligt har trafikkontoret studerat olika alternativ gällande antalet höj- och sänkbara pollare och dess exakta placering. Gatan har behövt justeras på några platser för att det skulle vara möjligt att anlägga pollarna. Bland annat har två parkeringsplatser för rörelsehindrade på Wahrendorffsgatan flyttats till Kungsträdgårdsgatan norr om korsningen med Wahrendorffsgatan.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, augusti 2020.
  • Genomförandebeslut, december 2020.
  • Byggstart i oktober 2021.
  • Projektet var färdigställt våren 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad