Projekt Pågående

Trafikhinder installeras i Kungsträdgården

Norrmalm

För att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i Kungsträdgården installerar Stockholms stad nu trafikhinder, så kallade pollare, i flera av parkens entréer.

Projektfakta

Kungsträdgården är en välbesökt plats i centrala Stockholm. I parken anordnas ofta olika typer av evenemang som drar många människor och skapar stora folkmassor. Av den anledningen är Kungsträdgården högt prioriterad för säkerhetsåtgärder.

För att förhindra olovlig körning genom parken kommer fordonshinder, så kallade pollare, att sättas upp vid entréerna till Kungsträdgården. Pollarna kommer vara öppningsbara så att utryckningsfordon samt leveranser till evenemang och verksamheter kan komma förbi.

Genom att sätta upp pollare vid parkens entréer vill vi höja säkerheten och öka känslan av trygghet för Kungsträdgårdens besökare.

Pollarna kommer sättas upp vid alla infarter till Kungsträdgården:

  • I de två norra entréerna: Korsningen Hamngatan - Jussi Björlings Allé och i entrén vid korsningen Hamngatan - Kungsträdgårdsgatan.
  • I entrén mitt emot Wahrendorffsgatan.
  • I de två södra entréerna: Vid Karl den XII:s torg och entrén mitt emot Arsenalgatan.

Totalt rör det sig om fem platser.

Utseende

Pollarna kommer vara svarta för att gå i stil med Kungsträdgårdens egna svartmålade smides- och metalldetaljer. Metallringarna runt träden kommer också målas för att skapa ett enhetligt intryck.

Påverkan under byggtiden

För att Kungsträdgården ska vara så tillgänglig som möjligt under projekttiden så arbetar vi på två platser i taget. Det innebär att av de fem entréerna där pollarna kommer sättas upp kommer endast två i taget att vara avstängda.

Tidplan

Arbetet planeras startade i oktober 2021 och bli färdigt i början av hösten 2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad