Projekt Genomfört

Installerade trafikhinder i Kungsträdgården

Norrmalm

För att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i Kungsträdgården har Stockholms stad installerat trafikhinder, så kallade pollare, i flera av parkens entréer.

Projektfakta

Kungsträdgården är en välbesökt plats i centrala Stockholm. I parken anordnas ofta olika typer av evenemang som drar många människor och skapar stora folkmassor. Av den anledningen är Kungsträdgården högt prioriterad för säkerhetsåtgärder.

För att förhindra olovlig körning genom parken har fordonshinder, så kallade pollare, satts upp vid entréerna till Kungsträdgården. Pollarna är öppningsbara så att utryckningsfordon och leveranser till evenemang och verksamheter kan komma förbi.

Genom att sätta upp pollare vid parkens entréer har säkerheten och förhoppningsvis också känslan av trygghet höjts för Kungsträdgårdens besökare.

Pollarna har installerats vid alla infarter till Kungsträdgården:

  • I de två norra entréerna: Korsningen Hamngatan - Jussi Björlings Allé och i entrén vid korsningen Hamngatan - Kungsträdgårdsgatan.
  • I entrén mitt emot Wahrendorffsgatan.
  • I de två södra entréerna: Vid Karl den XII:s torg och entrén mitt emot Arsenalgatan.

Utseende

Pollarna är svarta för att gå i stil med Kungsträdgårdens egna svartmålade smides- och metalldetaljer. Metallringarna runt träden kommer också målas för att skapa ett enhetligt intryck.

Påverkan under byggtiden

För att Kungsträdgården skulle vara så tillgänglig som möjligt under projekttiden så skedde arbetet på två platser i taget. Det innebar att av de fem entréerna där pollarna kommer installerades var endast två i taget avstängda.

Tidplan

Arbetet startade i oktober 2021 och blev färdigt hösten 2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad