Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan
Projekt Genomfört

Renovering av tätskiktet på Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan

Norrmalm

Bron på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966. Tätskiktet har bytts ut för att att bevara brons livslängd och undvika risk för fuktskador mellan bron och de intilliggande fastigheterna i 50 år framåt.

Projektfakta

Brokonstruktionen på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966 och var i behov av en tätskiktsrenovering. Tätskiktsbytet var nödvändigt för att skydda brokonstruktionen samt de närliggande fastigheterna från fukt och få ett fungerande tätskikt. Om det inte skulle genomförts fanns det en stor risk för fuktskador de närmaste tio åren – för bron och/eller de omkringliggande fastigheterna. Trafikkontoret har därför bytt ut tätskiktet som del i det löpande reinvesteringsprogrammet. Efter genomfört arbete återställdes bron och området till ursprungligt skick.

Tidplan

Arbetet genomfördes under sommaren och hösten 2021.

Staden genomför projektet

Projektet har planerats och genomförts av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad