dcsimg
Visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Projekt Pågående

Renovering och utveckling av Östermalms saluhall

Östermalm

Vi renoverar och utvecklar anrika Östermalms saluhall och uppför ett hotell i på Nybrogatan. Målet är att utveckla Östermalms saluhall, Riddaren 3, till en miljövänlig och modern handelsplats och skapa bättre kommersiella förutsättningar för handeln.

Bildgalleri

Beskuren visionsbild: Nybrogatan Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Nybrogatan Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Takåsar Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Takåsar Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Innergård Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Innergård Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018

Projektfakta

Modern och miljövänlig handelsplats

Handeln i Östermalms saluhall har med åren vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte längre klarade av. För att fortsätta vara en av Stockholms främsta handelsplatser renoveras och utvecklas Östermalms saluhall till en mer modern och miljövänlig handelsplats. Vi förbättrar även de kommersiella förutsättningarna för handlarna. 

Tekniska installationer byts ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen renoveras.

Vi utvecklar de kommersiella förutsättningarna för saluhallen, genom att skapa nya gångstråk och entréer. Vi flyttar också restaurangerna till fasadlägen för att möjliggöra nya öppettider som också skapar en levande närmiljö kvällstid.

Genom utveckling av Östermalms saluhall säkerställer vi saluhallens position som en matdestination med en betydande roll för Stockholm, Sverige och Skandinavien.

Kulturvärden bevaras

Östermalms saluhall är en av Sveriges finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal och har det högsta värdet (blå) i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Vi bevarar och förstärker saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden för framtiden, bland annat genom att återskapa den ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888.

Sedan april 2016 bedrivs handeln i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. När renoveringen av Östermalms saluhall är klar kommer den tillfälliga saluhallen antingen att säljas eller flyttas.

Tidplan för saluhallen

Arbetet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall påbörjades 2016. Saluhallen planeras att öppna igen 5 mars 2020. Den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg har öppet till och med den 15 februari 2020.

Hotell i grannfastigheten

Grannfastigheten på Nybrogatan rustas upp och byggs om till hotell. Hotellet och saluhallen binds samman genom en glasad innergård med restaurangverksamhet. Hotellet beräknas öppna senvåren 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Historik

Tillfällig saluhall

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Följ oss på sociala medier

Kontakt

Olle Henriksson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad