Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Rosenlundsgatan får genomgående gångbanor

Södermalm

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk på Södermalm med många gångtrafikanter som passerar dagligen. Med start i sommar byggs genomgående gångbanor längs med gatan som ger de gående prioritet vid korsningarna och leder till att gångstråket blir sammanhängande.

Projektfakta

Stockholms stad arbetar hela tiden för att göra det lättare att hitta och även tryggare och säkrare att gå för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Staden arbetar enligt Gångplan som innehåller en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015-2022. Just nu genomför vi en rad projekt för att förbättra gångmöjligheterna i Stockholm, ett av dem är genomgående gångbanor på Rosenlundsgatan på Södermalm.

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk på Södermalm med stora gångflöden upp till 10 000 gående som passerar per dag. För att stärka framkomlighet, attraktivitet och trafiksäkerhet för gående bygger Stockholms stad sex stycken genomgående gångbanor vid korsningar. Dessutom tillgänglighetsanpassas tre redan befintliga genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan.

En genomgående gångbana är en gångbana eller trottoar som löper parallellt med en gata och korsar en annan gata med bibehållen utformning. Anläggning av genomgående gångbanor är ett effektivt sätt att ge gående prioritet genom korsningar. Det skapar sammanhängande gångstråk och är ett bra komplement till åtgärder för cykeltrafik. I många fall finns det höga gångflöden längs huvudgator, särskilt i innerstaden där ytan disponeras mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Det här ingår i arbetet

Sex genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan tvärs följande gator:

  1. Krukmakargatan, östra sidan
  2. Samaritgränd
  3. Wollmar Yxkullsgatan, västra sidan
  4. Högbergsgatan
  5. Maria Bangata 
  6. Magnus Ladulåsgatan

Inom projektet tillgänglighetsanpassas befintliga genomgående gångbanor med speciella plattor, så kallade taktila plattor som läggs ut innan och efter passagen i gångbanan. Plattorna har en struktur som uppmärksammar personer med synnedsättning om att korsande trafik kan förekomma. 

Tre befintliga genomgående gångbanor tillgänglighetsanpassas tvärs följande gator: 

  1. Maria Skolgata
  2. Sköldgatan
  3. Kvartersgata vid Rosenlundsgatan 54

Tidplan för projektet

Arbetet kommer att påbörjas under mitten av augusti månad och avslutas till hösten 2021.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad