Projekt Pågående

Rosenlundsgatan får genomgående gångbanor

Södermalm

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk på Södermalm där många gående passerar dagligen. Med start sommaren 2021 byggs genomgående gångbanor längs med gatan som ger de gående prioritet vid korsningarna och gör att gångstråket blir sammanhängande.

Projektfakta

Stockholms stad arbetar hela tiden för att göra det lättare att hitta och även tryggare och säkrare att gå för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Staden arbetar enligt Gångplan som innehåller en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor. Just nu genomför vi en rad projekt för att förbättra gångmöjligheterna i Stockholm. Ett av dessa projekt är genomgående gångbanor på Rosenlundsgatan på Södermalm.

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk med stora gångflöden, upp till 10 000 gående passerar per dag. För att stärka framkomlighet, attraktivitet och trafiksäkerhet för gående bygger Stockholms stad sex stycken genomgående gångbanor i korsningar. Dessutom tillgänglighetsanpassas tre redan befintliga genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan.

En genomgående gångbana är en gångbana eller trottoar som löper parallellt med en gata och korsar en annan gata men ändå behåller samma utformning i korsningen. Anläggning av genomgående gångbanor är ett effektivt sätt att ge gående prioritet i korsningar. Det skapar sammanhängande gångstråk och är ett bra komplement till åtgärder för cykeltrafik. I många fall finns det höga gångflöden längs huvudgator, särskilt i innerstaden, där ytan disponeras mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Det här ingår i arbetet

Sex genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan tvärs följande gator:

  1. Krukmakargatan, västra sidan
  2. Samaritgränd
  3. Wollmar Yxkullsgatan, östra sidan
  4. Högbergsgatan
  5. Maria Bangata 
  6. Magnus Ladulåsgatan

Inom projektet tillgänglighetsanpassas även befintliga genomgående gångbanor med speciella plattor, så kallade taktila plattor. De läggs ut innan och efter passagen i gångbanan. Plattorna har en struktur som uppmärksammar personer med synnedsättning på att korsande trafik kan förekomma. 

Tre befintliga genomgående gångbanor tillgänglighetsanpassas tvärs följande gator: 

  1. Maria Skolgata
  2. Sköldgatan
  3. Kvartersgata vid Rosenlundsgatan 54

Tidplan för projektet

Arbetet påbörjades i augusti 2021 och pågick under hösten. Ett mindre arbete med beläggning vid Magnus Ladulåsgatan och Maria Bangata beräknas vara klart våren 2023.

Vill du veta mer?

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad