Projekt Pågående

Förbättrad tillgänglighet på Sankt Paulsgatan

Södermalm

Vi utför olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten inom staden. Nu kommer vi att göra det enklare och tryggare för gående på Sankt Paulsgatan.

Projektfakta

Vi kommer att sänka kantstenarna vid övergångsstället över Sankt Paulsgatan bredvid Mariatorget så att det blir lättare att passera. Vi kommer även att byta stenplattor och förbättra målningen av övergångsstället.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå under juni-juli 2020.

Påverkan i närområdet

Under tiden arbetet pågår påverkas framkomligheten för gående, cyklister och bilar på Sankt Paulsgatan mellan främst Mariatorget och Björngårdsgatan.

Vill du veta mer?

Mer information om hur vi arbetar för att förbättra framkomligheten för gående hittar du även här:

Gång, Stockholms stads webbplats

Om du har frågor om vårt arbete vid Sankt Paulsgatan kan du kontakta vår byggledare Gustav Forsblad (Infrakonsult) på telefon 073-515 80 11. Du kan också använda vår app Tyck till för att ställa frågor och lämna synpunkter. 

Tyck till på mobilen

Kontakt

Trafikkontoret

Andra trafikprojekt

Uppdaterad