Projekt Genomfört

Förbättrad tillgänglighet på Sankt Paulsgatan

Södermalm

Vi utför olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten inom staden. Nu kommer vi att göra det enklare och tryggare för gående på Sankt Paulsgatan.

Projektfakta

Vi har sänkt kantstenarna vid övergångsstället över Sankt Paulsgatan bredvid Mariatorget så att det blir lättare att passera. Vi har även bytt stenplattor och förbättrat målningen av övergångsstället.

Tidplan

Arbetet genomfördes sommaren 2020.

Vill du veta mer?

Mer information om hur vi arbetar för att förbättra framkomligheten för gående hittar du även här:

Gång, Stockholms stads webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Andra trafikprojekt

Uppdaterad