• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbättrad tillgänglighet på Sankt Paulsgatan

Södermalm

Vi har gjort det enklare och tryggare för gående på Sankt Paulsgatan som en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten och framkomligheten inom staden.

Vi har sänkt kantstenarna vid övergångsstället över Sankt Paulsgatan bredvid Mariatorget så att det blir lättare att passera. Vi har även bytt stenplattor och förbättrat målningen av övergångsstället.

Tidsplan

Arbetet genomfördes sommaren 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Mer information om hur vi arbetar för att förbättra framkomligheten för gående hittar du på stadens webbplats.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad