Bild av gångbron på Bellamansgatan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gångbron på Bellmansgatan renoveras

Södermalm

Gångbron på Bellmansgatan på Mariaberget byggdes 1885. Det är en snart 140 år gammal fackverkskonstruktion av stål som bär på mycket historia. Nu tas den om hand för att hålla i många år till.

Brons tätskikt är utslitet och behöver bytas ut i sin helhet. Det gör vi genom att ta bort nuvarande asfalt och tätskikt, blästra stålet fritt från rost och smuts, återställa tätskikten och lägga ny asfalt. Som avslutning målas bron med rostskyddande färg i sin nuvarande kulör.

Bron kommer efter renoveringen att behålla sitt utseende.

Påverkan

Bron behöver stängas av under arbetet. Det är då inte möjligt att komma in i fastigheterna från entrén Mariahissen eller Bellmansgatan 1. Bron kommer endast fungera som utrymningsväg.

Oljud förekommer vid vissa moment under arbetets gång, begränsat till dagtid vardagar klockan 07.00–16.00. Ljudmätare sätts på intilliggande fastigheter för att mäta ljudnivån under arbetets gång.

De förhyrda parkeringsplatserna under bron behöver spärras av.

En av vägarna till utsiktsplatsen på Monteliusvägen går via bron. Monteliusvägen kan istället nås via Tavastgatan/Skolgränd eller genom att gå under bron på Bastugatan.

Tidsplan

  • Byggstart 29 april 2024.
  • Klart slutet av juni 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad