• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lekgator Björngårdsskolan

Södermalm

Under hösten 2023 så kommer nya bilfria miljöer att skapas vid tre utvalda skolor. På de utvalda gatorna kommer möblering, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag att finnas.

Stockholms stad har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor. Vid tre skolor kommer nu lösningarna att genomföras och testas under en halvårsperiod, pilotprojektet kallas Lekgator. Barnen vid de utvalda skolorna får nu en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på. Låg- och mellanstadieskolan Björngårdsskolan på Södermalm är en av de tre utvalda skolorna att delta i projektet. 

Hur påverkas trafiken?

 • Högbergsgatan – körfältet i riktning västerut stängs av
 • Maria Prästgårdsgata görs om till gågata (på så sätt förlängs gågatan Swedenborgsgatan).
Översikt över området med avstängda gator markerade.

Tidsplan

 • Hösten 2023: pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna som får bilfria zoner med möbler, växter, belysning och lekfulla inslag
 • Vintern 2023/2024: utvärdering av testet genomförs och förslag på en permanent lösning tas fram
 • Slutet av februari 2024: den tillfälliga omvandlingen av gatorna avetableras
 • Våren 2024: genomförandebeslut i trafiknämnden
 • Våren/sommaren 2024: de permanenta lösningarna genomförs om beslut fattas i trafiknämnden om genomförande
 • Hösten 2024: de permanenta bilfria zonerna öppnar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pilotprojekt Stockholms lekgator

Projekt på Södermalm

Uppdaterad