• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av Norra Danviksbron

Södermalm

Norra Danviksbron behöver totalrenoveras. Det innebär att stora delar av bron kommer bytas ut. Bron kommer behålla sitt utseende som är unikt och av stort historiskt värde.

Norra Danviksbron är en öppningsbar väg- och järnvägsbro. Bron byggdes mellan åren 1917 och 1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter att ha tjänat staden i hundra år har bron nu nått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro håller utan en större renovering. Därför kommer bron totalrenoveras för att säkerställa att ett tryggt och hållbart resande för båt- och kollektivtrafiken.

Renovering av bron

Renoveringen innebär att:

 • bron behåller sitt utseende och funktion så långt det är möjligt
 • delar av betongkonstruktionerna i bron ersätts med nya
 • stålkonstruktionerna i bron rivs och ersätts med nya
 • elinstallationer i bron rivs och ersätts med nya
 • busskörfältet anpassas till dagens krav
 • bron får ett dagvattensystem anpassat till dagens krav
 • delar av manövertornet renoveras.

Norra Danviksbron har stora kulturhistoriska värden. Framförallt på grund av den sällsynta brokonstruktionen designad av Joseph Baermann Strauss, samma person som designade Golden Gate-bron i Kalifornien. Idag finns endast kvar ett fåtal bevarade broar av samma typ i hela världen. Därför kommer vi behålla brons unika utseende, trots att många delar av bron kommer bytas ut under renoveringen.

Bron har tidigare trafikerats av Saltsjöbanan och bussar. Saltsjöbanan har inte trafikerat bron sedan arbetet med att renovera Slussen startade. Även bussarna har slutat gå på bron från 1 oktober 2021. Bussarna går istället på den Södra Danviksbron som renoverades 2013.

Bättre framkomlighet

När renoveringen är färdig kommer framkomligheten förbättras både för fordons-, spår- och sjötrafiken. De senaste åren har trafiken på och under bron påverkats av avstängningar på grund av underhållsarbete till följd av det stora renoveringsbehovet.

För bussarna innebär renoveringen en bättre standard på vägarna och att körfälten fungerar igen.

Spårtrafiken kommer få en bättre framkomlighet och bron kommer bli mer driftsäker, vilket innebär att Saltsjöbanan får möjlighet till tätare turer.

Sjötrafiken får även den förbättringar genom färre avstängningar på grund av drift- och underhållsarbete på bron.

Påverkan

Eftersom bron i dagsläget inte trafikeras kommer projektets påverkan på kollektivtrafiken bli mycket liten. Framkomligheten för båttrafiken som kräver broöppning kommer begränsas vid vissa tidpunkter eftersom bron inte alltid kommer gå att öppna när arbete pågår.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut i trafiknämnden december 2021.
 • Rivningen av bron påbörjades hösten 2023 och beräknas ta nio månader.
 • Uppbyggnaden av bron planeras att starta våren 2024 och pågå till hösten 2026.
 • Bron planeras att öppna upp för trafik igen i slutet av 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Genomförs av Region Stockholm och Stockholms stad

Projektet genomförs av Region Stockholm och Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad