Foto över Rosenlundsgatan med biltrafik och omgiven av bostadshus och andra byggnader.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Rosenlund får genomgående gångbanor

Södermalm

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk på Södermalm där många gående passerar dagligen. Stockholms stad har byggt genomgående gångbanor längs med gatan för att ge gående prioritet vid korsningar.

Sedan flera år genomför vi olika typer av projekt för att öka gångvänligheten i staden. Ett av de projekt som genomförts är genomgående gångbanor på Rosenlundsgatan på Södermalm.

Rosenlundsgatan är ett prioriterat gångstråk med stora gångflöden, där upp till 10 000 gående passerar varje dag. För att stärka framkomlighet, attraktivitet och trafiksäkerhet för gående längs gatan har Stockholms stad byggt sex stycken genomgående gångbanor i korsningar. Dessutom har vi tillgänglighetsanpassat tre befintliga genomgående gångbanor på sträckan. Sammantaget blir det ett sammanhängande gångstråk längs hela Rosenlundsgatan i enlighet med gångplanens mål.

Prioritera gående i korsningar

En genomgående gångbana är en gångbana eller trottoar som löper parallellt med en gata och korsar en annan gata, men ändå behåller samma utformning i korsningen. Att anlägga genomgående gångbanor är ett effektivt sätt att ge gående prioritet i korsningar. Det skapar sammanhängande gångstråk och är ett bra komplement till åtgärder för cykeltrafik. Många huvudgator, särskilt i innerstaden, har höga flöden av gående och ytan delas mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Genomförda åtgärder

Sex genomgående gångbanor har byggts längs Rosenlundsgatan tvärs följande gator:

 1. Krukmakargatan, västra sidan
 2. Samaritgränd
 3. Wollmar Yxkullsgatan, östra sidan
 4. Högbergsgatan
 5. Maria Bangata
 6. Magnus Ladulåsgatan.

Taktila plattor

Inom projektet har befintliga genomgående gångbanor fått så kallade taktila plattor. De finns innan och efter passagen i gångbanan. Plattorna har en struktur som uppmärksammar personer med synnedsättning på att korsande trafik kan förekomma.

Tre befintliga genomgående gångbanor har tillgänglighetsanpassats tvärs över följande gator:

 1. Maria Skolgata
 2. Sköldgatan
 3. Kvartersgata vid Rosenlundsgatan 54.

Bilder

Kartbild med markeringar över nya gångbanor och befintliga gångbanor.

Tidsplan

 • Arbetet påbörjades i augusti 2021.
 • De sista åtgärderna färdigställdes 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad