Stadsmuseet fotat från Katarinahissen, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Stadsmuseets upprustning och utveckling

Södermalm

Stockholms stad har rustat upp och utvecklat Stadsmuseet, Stadsgården 1, till en vackrare och mer funktionell byggnad med möjlighet att ta emot fler besökare. Byggnaden har fått nya ytor, ökad tillgänglighet och förbättrad miljö. Stadsmuseet återinvigdes den 27 april 2019.

Dåtidens arkitektur och nutidens funktion

Stadsmuseet är sedan 1930-talet inrymt i stadens äldsta egna byggnad, det så kallade Södra stadshuset som stod färdigt 1680. I början av 1960-talet restaurerades byggnaden för att fungera bättre för museets verksamhet och för att uppfylla nya myndighetskrav kring tillgänglighet och brand. Över 50 år senare var det dags igen. Även den här gången stod verksamhetens behov och nutidens myndighetskrav i fokus, men ett viktigt mål var också att lyfta fram husets ursprungliga arkitektur.

Sammanfattningsvis ville staden skapa en modern, flexibel och tillgänglig museibyggnad som också kan ta emot fler besökare. Tack vare renoveringen och utvecklingen kunde Stadsmuseet att kunna fördubbla antalet besökare per år, från cirka 200 000–250 000 till 400 000–500 000.

Byggnadens förändringar

Byggnaden har fått en rejäl upprustning. Fasaden har fått nytt tegel och puts. Fönster har renoverat och takets originalplåt har tvättats och målats om. Husets gallerier och storslagna trapphus från 1600-talet har lyfts fram. Inomhusklimatet har förbättrats med nya tekniska installationer och huset har tillgänglighetsanpassats för museets alla besökare.

Spår från tidigare renoveringar har tagits bort och byggnaden har öppnas upp vilket har skapat ljusare och öppnare lokaler. Kontorsplatser har tagits bort och den publika ytan har ökat från 1750 kvadratmeter till 2700 kvadratmeter.

Konstnärlig gestaltning på gården

I samband med renoveringen har gården har fått en ny gestaltning av konstnären Katja Pettersson. Katjas vision har varit att förtydliga Stockholm som en stad vid vatten. Gården har därför blivit en grovt pixlad ”vattenspegel” i sten av Stadsmuseet.

Bilder

Byggnaden omsluter den stenbelagda innergården, foto.
Innergårdens stenläggning är en grovt pixlad ”vattenspegel” av Stadsmuseet, skapad av konstnären Katja Pettersson. Foto: Mattias Ek.
Trapphus och fönster i Stadsmuseet, foto.
Tessins trapphus har återställts och öppnats upp. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Utställningsrum i Stadsmuseet med gröna väggar och detaljerade fönsterfonder, foto.
Den kraftfulla färgsättningen på väggarna är en anspelning på 1600-talets färgsättning. Foto: Mattias Ek.

Tidsplan

  • Renoveringen genomfördes under åren 2015-2019.
  • Stadsmuseet öppnade den 27 april 2019.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stadsmuseet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad