Medborgarhuset
Medborgarhuset. Foto: Lennart Johansson
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Medborgarhuset

Södermalm

Medborgarhuset har genomgått den mest omfattande renoveringen på 80 år och utvecklats till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Husets verksamheter har öppnat successivt och fler restauranger och företag kommer att flytta in.

Medborgarhuset stod klart 1939 och har under åren genomgått flera upprustningar. Men hårt slitage och nya krav på funktioner innebar att byggnaden behövde en rejäl ombyggnad och renovering. Mellan åren 2016 och 2020 har Medborgarhuset renoverats och utvecklats till ett mer hållbart och tillgängligt hus för alla stockholmare.

Kulturhistoriskt värde

Medborgarhuset har det högsta värdet (blå) i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att inte får förvanskas. Därför har ombyggnadsprojektet haft ett stort fokus på att bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena.

Medborgarhusets förändringar

Huset har fått nya entréer från Medborgarplatsen, Götgatan och tunnelbaneplanet, vilket gör det möjligt för besökare att röra sig inom huset och mellan de olika verksamheterna. Nivåskillnader och väggar har tagits bort för att skapa inre gångstråk och siktlinjer mellan de tre huskropparna.

Alla tekniska installationer som el, värme och ventilation har bytts ut. Hela byggnaden har tillgänglighetsanpassats och nu är hela biblioteket, till skillnad mot den gamla bibliotekslokalen, fullt tillgänglig. Byggnaden har också sanerats från miljögifter och gjorts mer energieffektiv.

3000 kvadratmeter tillbyggnad

Fasadens utformning har fått ett nytt utseende med två inglasade ljusgårdar som binder samman de tre huskropparna. Ljusgårdarna har glastak vilket gör att ljuset fortfarande når lokalerna längre in i huset. Genom inglasningen har huset fått ytterligare 3 000 kvadratmeter flexibel lokalyta.

Levande gata

Mot Folkungagatan har trottoaren breddats vilket skapar en tryggare och mer levande gata. Här finns två parkeringar för rörelsehindrade, cykelställ och plats för uteserveringar.

Modernt möter historia

Gamla byggnadsdetaljer finns bevarade och har lyfts fram. Ett trappräcke, som hittades bakom en vägg, har fått en ny plats i trappan ner till tunnelbaneplanet. Ljunglöfska salongen med en komplett 1880-tals-inredning har rustats upp. Även de historiska rummen, som idag är den del av kontorslokaler i huset, har bevarats och renoverats.

Konstnärlig gestaltning

I samband med ombyggnaden har huset fått flera nya konstverk skapade av fyra konstnärer; Runo Lagomarsino, Maria Hedlund, Lina Selander och Kristina Matousch.

Konstverken är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln, vilket innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Bilder

Medborgarhusets nya ljusgårdar i koppar.
Medborgarhusets nya ljusgårdar i koppar. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.
Forsgrénska badet.
Forsgrénska badet. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.
Medborgarhusets nya huvudentré samt Forsgrénska badets reception.
Medborgarhusets nya huvudentré samt Forsgrénska badets reception. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.
Ljunglöfska salongen.
Ljunglöfska salongen. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.

Tidsplan

Renoveringsarbetena blev klara under sommaren 2020. Husets publika verksamheter som bibliotek, Kulturskolan, badet och idrottshallen öppnade under augusti och september 2020.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad