Projekt Genomfört

Stadsmuseets upprustning och utveckling

Södermalm

Stockholms stad har rustat upp och utvecklat Stadsmuseet, Stadsgården 1, till en vackrare och mer funktionell byggnad med möjlighet att ta emot fler besökare. Byggnaden har fått nya ytor, ökad tillgänglighet och förbättrad miljö. Stadsmuseet återinvigdes den 27 april 2019.

Bildgalleri

Stadsmuseets innergård efter renoveringen. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet
Fasadrenovering. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.
Kulturborgarrådet Jonas Naddebo höll invigningstal den 27 april 2019. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Kulturborgarrådet Jonas Naddebo klippte bandet under invigningen. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Stadsmuseets huvudentré. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Rör och ledningar har placerats i golvet. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.
Tessins trapphus har återställts och öppnats upp. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Nu flödar ljuset in i trapphuset. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Utställningen Industristaden 1860–1921. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Under invigningen fick besökarna möta personer iklädda historiska kläder. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.

Projektfakta

Dåtidens arkitektur och nutidens funktion

Stadsmuseet är sedan 1930-talet inrymt i stadens äldsta egna byggnad, det så kallade Södra stadshuset som stod färdigt 1680. I början av 1960-talet restaurerades byggnaden för att fungera bättre för museets verksamhet och för att uppfylla nya myndighetskrav kring tillgänglighet och brand. Över 50 år senare var det dags igen. Även den här gången stod verksamhetens behov och nutidens myndighetskrav i fokus, men ett viktigt mål var också att lyfta fram husets ursprungliga arkitektur.

Sammanfattningsvis ville staden skapa en modern, flexibel och tillgänglig museibyggnad som också kan ta emot fler besökare. I och med projektet kommer Stadsmuseet att kunna fördubbla antalet besökare per år, från cirka 200 000–250 000 till 400 000–500 000.

Byggnadens förändringar

Byggnaden har fått en rejäl upprustning. Fasaden har fått nytt tegel och puts. Fönster har renoverat och takets originalplåt har tvättats och målats om. Husets gallerier och storslagna trapphus från 1600-talet har lyfts fram. Inomhusklimatet har förbättrats med nya tekniska installationer och huset har tillgänglighetsanpassats för museets alla besökare.

Spår från tidigare renoveringar har tagits bort och byggnaden har öppnas upp vilket har skapat ljusare och öppnare lokaler. Kontorsplatser har tagits bort och den publika ytan har ökat från 1750 kvadratmeter till 2700 kvadratmeter.

På nedre planet, i byggnadens norra flygel, kommer en ny restaurang att öppna som blir en mötesplats även under kvällstid. Tillskottet av en restaurang bidrar till en bättre helhetsupplevelse för museets besökare och till en mer levande stadsmiljö.

Konstnärlig gestaltning på gården

I samband med renoveringen har gården har fått en ny gestaltning av konstnären Katja Pettersson. Katjas vision har varit att förtydliga Stockholm som en stad vid vatten. Gården har därför blivit en grovt pixlad ”vattenspegel” i sten av Stadsmuseet.

Öppnade igen i april 2019

Arbetena har vi genomfört mellan 2015 och 2019. Stadsmuseet öppnade den 27 april 2019.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stadsmuseet.

Nyheter

Kontakt

Fastighetskontoret

Stadsmuseet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad