dcsimg
Projekt Planerat

Tätskiktsrenovering av Malmskillnadsgatan

Norrmalm

Trafikkontoret ska underhålla betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan från Mäster Samuelsgatan och över Hamngatan med målet att säkerställa ett fungerande tätskikt i ytterligare 50 år och därmed bevarad livslängd för konstruktionerna.

Projektfakta

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter med bland annat lokaler under körbanan. Vasakronan renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har ansvar att återställa gatan efter sitt arbete.

I samband med detta har det framkommit ett behov av att underhålla betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan för att säkerställa ett fungerande tätskikt och undvika att behöva gräva upp gatan vid senare tillfälle.

Målet är att säkerställa ett fungerande tätskikt i ytterligare 50 år och därmed bevarad livslängd för konstruktionerna. Det innebär samordningsvinster för både staden och Vasakronan om arbetet kan utföras samtidigt. Påverkan och störningarna i närområdet minskar då man kan undvika att behöva göra tätskiktsarbetet om några år och då riva upp gatan igen.

Vem har ansvar för vad?

Trafikkontoret ansvarar för tätskiktet på Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan samt hela brokonstruktionen över Hamngatan. Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad i samverkan med Vasakronan.

Vasakronan ansvarar för att renovera och bygga till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har även ansvaret att efter arbetet utföra markarbeten för att återställa gatan.

Framkomlighet under byggtiden

Planering av arbetet pågår. För att kunna genomföra arbetet så effektivt och snabbt som möjligt, undersöks möjligheten att stänga gatan för biltrafik, gående och cyklister under byggtiden. Bilar, cyklister och gående leds då om på alternativa vägar i området.

Tidsplan

Byggstart planeras ske i mars 2020 och arbetet beräknas bli klart i december 2020.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande 2019

Mer information om Vasakronans projekt

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad