Projekt Genomfört

Tätskiktsrenovering av Malmskillnadsgatan

Norrmalm

Konstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan har renoverats och fått ett nytt fungerande tätskikt. Målet är att detta ska täta och skydda konstruktionerna från fukt och väta så att de kan hålla i ytterligare 50 år. Arbetet har pågått under april-december 2020. Den 15 december 2020 öppnas gatan igen och blir en mer tillgänglig och levande del av city.

Projektfakta

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter med bland annat lokaler under körbanan. Vasakronan renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har ansvar att återställa gatan efter sitt arbete.

Konstruktionen under Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och över Hamngatan har varit i behov av en tätskiktsrenovering. Trafikkontoret beslutade att byta ut tätskiktet i anslutning till att Vasakronan skulle återställa gaturummet under 2020. Det innebär samordningsvinster för både staden och Vasakronan att arbetet har kunnat utföras samtidigt. Påverkan och störningarna i närområdet har minskat då man undviker att behöva göra tätskiktsarbetet om några år och då riva upp gatan igen.

Samarbete med fastighetsägarna

Foto: Karavan Landskapsarkitekter

Mycket har hänt under gatan och i själva bron som inte syns utåt. Något som syns desto mer är den nya markbeläggningen, gestaltningen och utformningen av gatan och bron över Hamngatan som har kommit på plats. Stockholms stad har samarbetat med Vasakronan som bygger om sina hus i kvarteret. Vasakronan renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har ansvar att återställa gatan efter sitt arbete. Vasakronan har investerat i ny markbeläggning, gestaltning och utformning av gatan. Vasakronan och AMF Fastigheter har även investerat i en förhöjd standard och utformning på bron över Hamngatan samt ny belysning under bron.

Foto: Marge Arkitekter

En ny trappa ökar tillgängligheten

Foto: Vaskronan/TMRW

I samband med öppnandet av nya Malmskillnadsgatan öppnas även en helt ny trappa, Soltrappan. Den ligger i söderläge och binder samman Malmskillnadsgatan med Sveavägen och Sergels torg. Trappan gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg. Malmskillnadsgatan som tidigare har legat i skymundan öppnas nu upp till ett attraktivt promenadstråk med ett rikt och varierat utbud av butiker, restauranger, caféer, service och upplevelser.

Under bron över Hamngatan pågår fortfarande arbete med att installera en ny belysning. Den nya belysningen beräknas klar i januari 2021 och kommer då bidra till ytterligare trevligare och tryggare miljö i området.

Tidplan

Underhållsarbetet i gatan startade i början av april 2020 och gatan öppnades igen i december 2020.

Några mindre arbeten återstod då att utföra, såsom belysningen under bron, belysningen i räcket på bron och ett mindre område ovanför trappan från Hamngatan mot Brunkebergstorg. Hela projektet avslutades april 2021. 

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande 2019

Mer information om Vasakronans projekt

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad