dcsimg
Projekt Planerat

Tätskiktsrenovering av Malmskillnadsgatan

Norrmalm

Trafikkontoret ska underhålla betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan från Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan. Målet med arbetet är att säkerställa ett fungerande tätskikt i ytterligare 50 år och därmed bevarad livslängd för konstruktionerna.

Projektfakta

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter med bland annat lokaler under körbanan. Vasakronan renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har ansvar att återställa gatan efter sitt arbete.

I samband med detta har det framkommit ett behov av att underhålla betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan för att säkerställa ett fungerande tätskikt och undvika att behöva gräva upp gatan vid senare tillfälle.

Målet är att säkerställa ett fungerande tätskikt i ytterligare 50 år och därmed bevarad livslängd för konstruktionerna. Det innebär samordningsvinster för både staden och Vasakronan om arbetet kan utföras samtidigt. Påverkan och störningarna i närområdet minskar då man kan undvika att behöva göra tätskiktsarbetet om några år och då riva upp gatan igen.

Vem har ansvar för vad?

Trafikkontoret ansvarar för tätskiktet på Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan samt hela brokonstruktionen över Hamngatan. Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad i samverkan med Vasakronan.

Vasakronan ansvarar för att renovera och bygga till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har även ansvaret att efter arbetet utföra markarbeten för att återställa gatan.

Framkomlighet under byggtiden

Malmskillnadsgatan är stängd för bil-, cykel- och gångtrafik under byggtiden 18 mars-31 december 2020. Avstängningen sker för att arbetet ska kunna genomföras så effektivt och snabbt som möjligt. Tätskiktsarbetet startade i april men gatan stängdes den 18 mars 2020 på grund av att Vasakronan behövde ta bort en lyftkran från området.

Bil-, cykel- och gångtrafik leds om på alternativa vägar i området. Se kartan för alternativa vägar.

Ladda ner kartan som högupplöst PDF

In- och utfarten till Hufvudstadens garage/NK Parkaden på Malmskillnadsgatan 38 påverkas under byggtiden. Infarten är stängd under hela byggtiden. Utfarten är öppen hela byggtiden förutom under juni till och med augusti 2020. Då sker både in- och utfart istället via Regeringsgatan 47-55 till NK Paraden. Den 1 september öppnas utfarten från garaget till Malmskillnadsgatan igen, dock enbart för färd i riktning mot Mäster Samuelsgatan.

För aktuell information se NK Parkadens webbplats.
NK Parkadens webbplats

Tidsplan

Arbetet startade i april 2020 och beräknas bli klart i slutet av december 2020.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande 2019

Mer information om Vasakronans projekt

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad