Flygvy över kvarteret och fastigheten Barnhuset 26. Uteserveringen på innergården markerad med rött.Gården med glas
Vy över fastigheten Barnhuset 26 från söder. Terrass mot innegård för uteservering markerad med röd linje.
Projekt Planerat

Utflyttad entré Barnhusgatan och inglasad terrass

Kungsholmen

Planen syftar till att utveckla fastigheten Barnhuset 26 genom att flytta ut entrépartiet av Folkets hus och glasa in terrassen mot gården.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Syftet är att möjliggöra utveckling av fastigheten Barnhuset 26 genom att flytta ut entrépartiet av Folkets hus och glasa in terrassen mot gården.

Varför händer det?

En utbyggd entréfoajé ökar värdet för samtliga besökare till Folkets hus. Dessutom skulle en utflyttning av entrépartiet bidra till ökad trygghet vid Dansens Hus huvudentré.

En inglasning av terrassen med uteservering mot gården på plan 6 skulle ge ökad nytta för besökare. Inglasningen skulle också minska grannarnas påverkan av restaurangljud och förbättra klimat och gestaltning.

Var händer det?

Fastigheten Barnhuset 26 är del av kvarteret Barnhuset. Den ligger intill Norra Bantorget och avgränsas av Barnhusgatan och Wallingatan.

Tidplan

  • Start-PM oktober 2022
  • Samråd april 2023
  • Granskning november 2023
  • Antagande SBN februari 2024

Inblandade aktörer

Fastigheten Barnhuset 26 ägs av Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm. Hyresgäster är Stockholm City Conference Centre, Hotell Scandic Norra Bantorget samt Dansens Hus.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Olga Borfileva

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad