• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bilfria helger på Sveavägen

Vasastan

Sveavägen stängs av för genomfart av biltrafik under tre sommarhelger och en helg i september. Syftet är att minska störningsproblemen som finns längs gatan och i stället skapa en levande yta för kultur, evenemang och sociala möten.

Sveavägen är en vältrafikerad huvudgata genom centrala Stockholm. För att göra platsen mer tillgänglig för stockholmarna och de boende i området testar Stockholms stad nu att stänga av Sveavägen för genomfart av fordonstrafik. I första hand kommer sträckan mellan Odengatan och Kungstensgatan att stängas av för biltrafik under vissa helger. Efter testet med bilfria helger kommer en utvärdering att göras innan projektet tas vidare.

Redan i dag rör sig många fotgängare och cyklister på denna del av Sveavägen, där både Stadsbiblioteket och många caféer och restauranger ligger. På sträckan planerar staden att skapa ytterligare utrymme för tillfällig torghandel, uteserveringar, kulturevenemang och liknande aktiviteter. 

Karta över det påverkade området.

Hur påverkas trafiken?

En stor del av biltrafiken på Sveavägen är genomfartstrafik. När Sveavägen görs bilfri under helger uppskattas genomfartstrafiken totalt sett minska med cirka hälften. Den återstående trafiken kommer att ledas om med tillfälliga vägvisningar.

Busstrafik och utryckningsfordon

Busslinje 57 är den enda linje som trafikerar sträckan från Kungstensgatan till Odengatan på helgerna och kommer att ledas om under avstängningsperioden.

Avstängningarna kommer att utformas så att utryckningsfordon kan ta sig förbi vid behov, liksom angöring av rörelsehindrade.

Tidsplan

Sommaren och hösten 2024 genomförs fyra testhelger. Sveavägen kommer att vara avstängd för trafik från klockan 24.00 på fredagskvällen till klockan 05.00 på natten mot måndagen under följande helger:

  • Vecka 24, 15–16 juni.
  • Vecka 33, 17–18 augusti.
  • Vecka 34, 24–25 augusti.
  • Vecka 38, 21–22 september.

Hösten 2024 görs en utvärdering och analys av försöket utifrån trafikpåverkan, nattliga störningar och platsaktivering.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad