Flygbild över Stadsbiblioteket.
Flygbild över Stadsbiblioteket.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Upprustning och utveckling av Stadsbiblioteket

Vasastan

Stockholms stadsbibliotek är i behov av en omfattande teknisk upprustning och utveckling för att bättre möta dagens och framtidens biblioteksservice. Arbetena startar i början av 2025 och beräknas bli klara i slutet av 2027. Bibliotekets verksamhet evakueras till andra bibliotek och platser i staden under tiden.

Biblioteksbyggnaden ritades av arkitekten Gunnar Asplund och var vid invigningen 1928 Europas - kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt och tar årligen emot cirka en miljon besökare. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.

Efter nästan hundra år som stadens stadsbibliotek behöver byggnaden rustas upp och utvecklas för att fortsätta vara ett tillgängligt och funktionellt bibliotek.

Från 2025 startar en omfattande upprustning av byggnadens tekniska installationer för el, vatten och värme, som har uppnått sin tekniska livslängd. Under arbetena utvecklar vi även lokalerna för att skapa bättre förutsättningar för bibliotekets verksamhet.   

Teknisk upprustning

En del i projektet är att rusta upp de tekniska systemen för en mer hållbar och driftsäker byggnad, samt säkra byggnadens framtida användning:

 • Vi byter tekniska systemen för el-, spill-, dagvatten-, tappvatten och värme, samt gör en översyn av ventilationen.
 • Byggnaden ansluts till fjärrkylenätet, vilket bidrar till bättre inomhusklimat och arbetsmiljö.
 • Vi uppdaterar data-, tele- och passagesystem, samt förbättrar inbrottsskyddet.
 • Vi lagar och byter ut taket, samt renoverar och målar om fasad och fönster.
 • Snurrdörren i entrépartiet mot Sveavägen tas bort och ersätts med ett nytt dörrparti som liknar de ursprungliga dörrarna som satt där en gång i tiden.
 • Vi förbättrar gångstråk och belysningen runt biblioteket för bättre tillgänglighet och ökad trygghet.
 • Vi förbereder gropar inför planteringen av nya hängavenboksträd runt byggnaden. Träden behöver tid att växa på sig och beräknas planteras 2032.
 • Restaurerar inredning, möbler och konst.

Nya ytor för barn och unga

I andra delen i projektet utvecklar vi byggnadens publika ytor så biblioteksverksamheten bättre kan möta framtidens biblioteksservice och besökarnas behov:

 • Vi bygger en ny barnavdelning för de allra minsta (0-6 år), så kallade Barnens rotunda, i det utrymme där boksorteringsmaskinen står idag. Här planerar vi även för en scen, lek och multifunktionsrum samt informationsdisk.
 • Ny ungdomsavdelning för åldrarna 13-20 år skapas i facksal 3.
 • Vi flyttar caféet till en plats närmre ingången vid Odengatan.
 • Vi bygger fler toaletter och tillgänglighetsanpassade toaletter, samt skapar ytor för barnvagnar.
 • Ny scenlösning för att erbjuda en mobil lösning åt verksamheten efter deras behov gällande antal personer.
 • Nya informationsdiskar för personalen som har bättre siktlinjer och arbetsmiljö, vilket skapar ett tryggare bibliotek.
 • Vi anpassar personalytorna på plan 6 för att skapa ett mer flexibelt kontor.

Sedan 2017 är Stadsbiblioteket byggnadsminnesförklarad av Länsstyrelsen. Därför genomförs alla arbeten med stor hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

Flyttar tillfälligt till andra bibliotek

Biblioteksverksamheten stänger från midsommar 2024. Böcker som är unika i Stockholms stadsbiblioteks samlade bestånd kommer att vara tillgängliga för stockholmarna genom reservation till valfritt annat bibliotek. Den publika programverksamheten förläggs till stadens övriga 40 bibliotek. En publik ersättningsverksamhet för barn- och unga kommer att finnas i byggnaden bredvid, på Odengatan 59.

Bilder

Entrén till Stadsbiblioteket sett från Odengatan.
Entréparti mot Odengatan har bytts ut, tillgängligheten har förbättras och nya luftridåer har installerats för bättre inomhusmiljö. Foto: Caroline Berg.
Byggställning i Stadsbibliotekets rotunda och den stora ljuskronan.
Under arbetena i rotundan byggdes gigantisk byggställning för att nå ljuskronan, taket och väggarna. Foto: Caroline Berg.
Ljuskronans metallställning har säkrats mot byggställningen i väntan på att delarna ska bli klara.
Ljuskronan plockades varsamt isär och delarna skickades iväg för restaurering och rengöring. Foto: Caroline Berg.
Gobelängen föreställer scener från de resor som sjömännen gjort. Väven hänger åter igen i facksal 5.
Gobelängen ”Svenska sjömän i främmande land”, från 1931 hänger återigen i facksal 5 och har varsamt restaurerats och tvättats. Foto: Caroline Berg.

Tidsplan

 • Biblioteket stänger den 21 juni 2024.
 • I början av 2025 startar upprustningen och beräknas pågå i cirka två år.
 • Biblioteket planerar att öppnar igen för besökare i slutet av 2027.

Tidigare underhållsarbeten

Under åren 2020-2024 har vi genomfört flera underhållsåtgärder och renoveringar:

 • Förbättrat tillgängligheten och brandskyddet i biblioteksbyggnaden.
 • Restaurerat konstverk, inredning och byggnadsdetaljer så som ljuskronan i rotundan, vattenfontänerna och gobelängen i facksal 5.
 • Renoverat ytskikt i rotundan och i barnens bibliotek, samt restaurerat originalbelysning och bytt alla ljuskällor till LED.
 • Totalrenoverat basarerna mot Sveavägen, både invändigt och utvändigt.
 • Rustat upp utemiljön och terrasserna.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad