Foto: Cecilia Hörngren, KTH.

Fler än 500 besöksgrupper besökte stadsutvecklingsprojekten i Stockholms stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Under 2023 besökte över 500 grupper stadens stadsutvecklingsprojekt för att lära mer om stadsutveckling och stadens hållbarhetsarbete. Det är kommuner, företag, politiker, intresseföreningar och studenter som besöker projekten. De frågor som framförallt intresserar är olika hållbarhetsaspekter såsom minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och social hållbarhet. Antalet besökare är nu uppe på samma nivå som innan pandemin.

Olika inriktningar i hållbarhetsfrågor

35 olika länder

Återkommande inslag i utbildningen

Besöksmål 2023 Grupper Besökare
Norra Djurgårdsstaden 264 5 702
Slussen 116 2 515
Hagastaden 54 986
Fokus Skärholmen 12 253
Hammarby Sjöstad 28 521
Slakthusområdet 44 881
Totalt 518 10 849

Kontorets utställningslokaler