Studiebesök

Välkommen på ett studiebesök i några av Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt. Projekten erbjuder olika slags innehåll. Alltid med utgångspunkt från Stockholm stads vision om att utveckla en hållbar stad för alla.

Projekt du kan besöka

De projekt som tar emot studiebesök har olika innehåll i stadsutvecklingsprocessen. Här kan du läsa om vad respektive projekt består av och vad du kan förvänta dig att få ta del av när du bokar ett besök.

Norra Djurgårdsstaden

Totalt planeras det för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser i detta projekt. Ett av de större projekten i norra Europa och ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilområden.

Det här innehåller projektet:

 • Energieffektiva lösningar
 • Ekosystemtjänster
 • Dagvattenlösningar
 • Avfallshantering
 • Hållbara transporter
 • Hållbar arkitektur
 • Hamn
 • Industri
 • Kultur

Adress: Bobergsgatan 15.

Stockholm stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling

I Skärholmen har det nästan inte skett någon stadsutveckling alls sedan miljonprogrammens tid och nu planeras här för 6 500 bostäder.

Projektet rymmer de fyra stadsdelarna; Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra. Här pågår förutom 20 detaljplaner i olika skeden satsningar på konst, skolor, förskolor, parker, kultur, idrott, dialog och ökad trygghet.

Det här innehåller projektet:

 • Socialt hållbar stadsutveckling
 • Bostäder med blandade upplåtelseformer
 • Ca 800 byggstartade bostäder
 • Pilotprojekt/nya arbetssätt
 • Markanvisning utifrån social hållbarhet
 • Torget som levande plats
 • Konstverket Vårbergs jättar
 • Parkupprustning
 • Nya idrottsplatser
 • Trafikbarriärer/separering
 • Medborgardialog
 • Fokus på barn och unga

Adress: Skärholmstorget, Skärholmen

Slakthusområdet ska utvecklas till en unik destination i Stockholm

Fokus är mat, kultur och upplevelser. Totalt planeras cirka 3 000 bostäder, tre skolor, fem nya parker och cirka 14 000 arbetsplatser för olika verksamheter, service och handel.

Slakthusområdet ska utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals nya boende, arbetande, studerande och besökare ska bidra till ett levande folkliv dag som natt.

Det här innehåller projektet:

 • 100-årig historia i unik stadsmiljö
 • Gator, parker och torg som mötesplatser
 • Hållbar mobilitet med fokus på cykel och kollektivtrafik
 • Fossilfri entreprenad och rivningar
 • Kultur, konst och mat
 • Ny tunnelbanestation

En ny stadsdel med inriktning på Life Science

Fram till år 2030 ska området mellan Karlberg och Norrtull bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Det här innehåller projektet:

 • Bostäder
 • Trafiklösningar
 • Överdäckning
 • Kultur
 • Handel
 • Life-Science
 • Service
 • Bygglogistik
 • Tunnelbaneutbyggnad
 • Höga hus

Adress, Solnavägen 1E

Från trafiklösning till mötesplats

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt anpassas området för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Slussen är Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt. Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar också vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Det här innehåller projektet:

 • Ny trafiklösning
 • Bussterminal i Katarinaberget
 • Ny vattenanläggning med sluss- och avbördningskanaler
 • Mötesplatser

Adress/utställningslokal, Södermalmstorg 4.

Hammarby sjöstad

1996 beslutades det att Hammarby sjöstad skulle byggas som ett föredöme i miljöanpassning. Därmed blev det stadens första miljöprofilerade stadsdel där tekniska installationer, byggnader och trafikmiljöerna miljöanpassades.

Hammarby sjöstad var tänkt som OS-by och miljöaspekterna fick på grund av detta en framträdande roll. Trots att OS gick till Athen och inte till Stockholm utvecklades området till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med en hög miljöprofil.

Det här innehåller projektet:

 • Integrerad stadsplanering
 • Trafiklösningar, bra tillgång till kollektivtrafik och väl utbyggda cykelbanor.
 • Effektiva energilösningar som till exempel uppvärmning av hus med renat avloppsvatten
 • Fastighetsnära sopsortering
 • Sopsugssystem
 • Matavfallsinsamling
 • Kommunal och privat service som till exempel butiker, vård och restauranger.

Adress: Lugnets allé 39. Det är här vår guide möter upp grupper som har bokat ett studiebesök.

Här bokar du studiebesöket

När du valt ett projekt du vill besöka, önskat datum och tid så bokar du det via vårt formulär.

Permanent Stockholmsutställning

På Sergels torg ligger Stockholmsrummet. Här visar vi upp en modell över Stockholm och berättar mer om olika stadsutvecklingsprojekt. Öppet alla dagar. Välkommen!

Uppdaterad