Flygfoto över område med hus, grönområden och vatten.

Reimersholme

En stadsdel i Södermalms stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad