Holme med solbelysta hus och spetsigt kyrktorn bakom. I bakgrunden syns regntunga moln.

Riddarholmen

En stadsdel i Södermalms stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad