Vy över Södermalm, fotografi.

Södermalms stadsdelsområde

Södermalms stadsdelsområde ligger i södra centrala Stockholm. Området kännetecknas av tät stadsmiljö med flera kulturhistoriska miljöer som Gamla Stan och byggnader från den gamla trästaden.

Fakta

Stadsmiljön kompletteras genom att Södermalm växer utåt och kopplas samman med områden söder om stadens centrala delar. En ny tunnelbanelinje ger ökade möjligheter till stadsutveckling i centrala lägen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Södermalm stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Södermalms stadsdelsområde

I Södermalms stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Södermalms stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad