En torgyta med byggplank på höger sida. Över planket finns en ljusskylt som formar texten HOMETOWN.
Ljusskylt från projektet HOMETOWN. Foto: coyote

Konst vid Slussen

Konst vid Slussen är ett bidrag till att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid. Genom initiativet aktiverar vi en del av Södermalmstorg där ombyggnaden riskerar att bidra till otrygghet och otrivsel.

Konst vid Slussen öppnade i januari 2022 och är ett samarbete mellan Projekt Slussen och Stockholm konst. Under 2022-2024 kommer vi att visa två till tre konstprojekt per år. Projekten utgår från Södermalmstorg men kan även komma att synas på andra ställen vid Slussen.

Stockholm konsts webbplats

Tidigare projekt

Klas Barbrosson

Blommad Pelle

11 mars – 25 maj 2023

Under våren 2023 tog konstnären Klas Barbrosson plats vid Slussen med projektet Blommad Pelle – ett fackuttryck som används för en överfull papperskorg som måste tömmas. Projektet bestod av tre delar som tillsammans blev ett kärleksbrev till Slussen.

Del 1, videoverk - When the Seagulls Follow the Trawler
Först ut var videoverket When the Seagulls Follow the Trawler (2023). I videon testar Barbrosson måsarnas glupskhet och försätter sig själv i en Hitchcock:sk situation. Verket har direkta referenser till 1920-talets stumfilmer samt en uppdaterad estetik funnen i dagens CCTV (Closed-circuit television) – en kamera som används i syfte att övervaka en plats.

Del 2, ljudverk - Slussenprat
I ljudverket Slussenprat sammanställer Klas Barbrosson minnen från året 2008 när han utgick från Slussen och arbetade med att tömma papperskorgar. Via sparade anteckningar gör konstnären nedslag i olika möten, platser, personer och händelser från en svunnen tid som återigen tar plats i dagens Slussen

Del 3, performance - Merch
Merch utgjorde tredje och sista delen av konstprojektet Blommad Pelle. En performance i formen av en torghandel. Konstnären har där tolkat de tre delarna i Blommad Pelle till varor. Det Meckade Moset i pellen vid Strömmingsvagnen blev till tygkassar med Rauschenbergs handstil i Felix ketchup, och en skolbänksestetik återfunnen i Blåa och Gula gången under 2008, CCTV:n med måsarna i stumfilmen blev till förkläden och avslutningsvis skapade konstnären en limiterad upplaga av en sidenhalsduk med texten; Slussen For Ever/Blommad Pelle.

Klas Barbrosson arbetar ofta med att låta sin konst skapa förskjutningar som kan te sig små, men som får stor effekt. Vidare ifrågasätter Barbrosson kulturbegreppet och utmanar den klassiska, och än idag mycket vanliga, uppfattningen om att det finns en mer värdefull kultur för en högutbildad övre medelklass och en ytlig slit-och-släng-kultur för de unga och lågutbildade.

coyote

HOMETOWN

27 januari–30 april 2022

HOMETOWN var en temporär konstnärlig gestaltning av konstnärskollektivet coyote. Ett samspel mellan skulptur och publika evenemang som under en tremånadersperiod aktiverade platsen vid Södermalmstorg som en kollektiv platform, där olika röster och uttryck inom konstnärligt skapande levandegjorde och utforskade begreppet – hometown, hemstad.

De skulpturala elementen bestod av en ljusskylt som parafraserar stadens äldsta reklamskylt, Stomatolskylten, både i utseende men också som ett kommersiellt begär. En arkitekturmodell i Slussenrummet som gestaltade platsens nuvarande form och utseende. En skulptur som parafraserade den nu nedlagda gratistidningen Metros tidningsställ, som fram till 2019 var utplacerad vid busshållplatser och tunnelbaneuppgångar runtom i Stockholm. Skulpturen användes som en distributionskanal för information om periodens evenemang: en filmvisning på Hilton Hotel, en grupputställning och en performance utomhus på platsen.

coyote är ett konstnärskollektiv som har funnits sedan 2017 och är baserat i Stockholm, Frankfurt och Köpenhamn. HOMETOWN var först ut i Konst vid Slussen, initierat av Projekt Slussen och Stockholm Konst.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad