En stor och en liten fisk som simmar.
Braxen och abborre är två arter som använder sig av fiskvandringsleden.

Titta in i fiskvandringsleden

Nu kan du se fiskarna som simmar mellan Mälaren och Saltsjön.

Nu har den nya fiskvandringsleden öppnat för de simsvaga fiskarna. På fiskdata.se kan du titta online på fiskarna som simmar mellan Mälaren och Saltsjön. 

Varför en fiskvandringsled?

Här på Slussen skapar vi inte bara nya mötesplatser och god framkomlighet för människor, här får även fiskar en egen passage. I gamla Nils Ericsons sluss, under Norra slusskajen på Gamla stan-sidan, har en fiskvandringsled byggts.

Att flytta sig mellan olika områden är en naturlig del av livet för många fiskarter. De vandrar från sina uppväxtområden till lekområden för att fortplanta sig. När människan byggt igen olika vattendrag har det hindrat fiskarter från att passera. För att skydda fiskarna och främja miljön kan vattendrag återställas, eller som här på Slussen öppna upp en fiskvandringsled.

Fiskvandringsledens primära syfte är att möjliggöra passage mellan Mälaren och Saltsjön för simsvaga fiskar. Det är fiskar som inte hoppar, vilket i stort sett är alla arter utom lax och havsöring. Genom att bygga den här leden hoppas vi att arter som till exempel ål, mört och abborre återigen ska kunna passera här.

Hur är fiskvandringsleden uppbyggd?

Leden är utformad av experter för att efterlikna en så naturtrogen miljö som möjligt. Stenar av olika storlekar har med omsorg placerats ut i leden. Några av stenarna kommer från Gustav Vasas försvarsmur från 1500-talet, som hittades vid utgrävningarna av Södermalmstorg 2022. Vattenströmningen behöver vara lugn för att fiskarna ska kunna stanna och vila. Här finns belysning för att fiskarna ska få simma i behagligt ljus.

Syns fiskvandringsleden utifrån?

Fiskvandringsleden ligger under kajen på Gamla stan-sidan och syns inte utifrån. Men du kan titta på fiskarna som simmar igenom på fiskdata.se. Lite senare under hösten kommer en fisk-tv att installeras på Munkbrokajen. 

Bilder på fiskvandringsleden

Fiskvandringsleden är inredd med stenar av olika storlekar. Här är leden ännu inte vattenfylld.
Gång-och cykelbana längs Norra slusskajen. Vy västerut.
Här, under gång- och cykelbanan längs Norra slusskajen, ligger fiskvandringsleden.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad