Två personer med gula västar och bygghjälmar står inne på byggarbetsplats, på varsin sida om en låda av plåt. Personerna håller i varsin spade och lägger grus ovanpå lådan. Framför de två personerna och lådan sitter två personer, också iklädda gula västar och bygghjälmar. De fotar händelsen.
När kapseln stängs och förseglats var det dags att täcka den. Eva Rosman och Anders Österberg (S) hjälpte till. Lokalmedia var på plats och dokumenterade händelsen.

Nu gräver vi ned hälsningar till framtiden

Föremål, tankar och berättelser från nutidens människor samlats in till en tidskapsel. Nu har tidskapseln grävts ner på arbetsområdet vid Slussen. Förhoppningen är att tidskapseln hittas vid nästa ombyggnad av Slussen, om cirka 100-120 år.

Under arbetet med nya Slussen har innehåll till en tidskapsel samlats in. Allmänheten har fått vara med och komma med förslag på vilka föremål som ska vara med och skriva sina hälsningar.

Tidskapseln innehåller hälsningar till framtiden, som samlats in på Ryssgården och i Slussenrummet. Dessutom har elever från Lugnets skola skrivit brev till framtidens barn. Utöver dessa hälsningar har ett par tidstypiska föremål från lagts ned, som speglar arbetet med nya Slussen och trafiklösningen, vardagen 2023 och minnen från pandemiåren

Anders Österberg (S), exploateringsnämndens ordförande, var med när tidskapseln grävdes ned.

Vad skulle du lägga ned i kapseln om du fick välja?

– Jag lade ner ett personligt brev till min efterträdare, exploateringsnämndens ordförande om 120 år. Men jag hade kanske också valt att lägga ned en barnbok. 

Tror du att Slussen kommer att vara lika viktig om hundra år?

– Ja, det tror jag eftersom vi säkrar två miljoner svenskars dricksvatten i hundra, hundratjugo år. Det är en klimatanpassad anläggning och vi går från en trafikplats till en mötesplats. Om jag läser i historien så var det här en mötesplats tidigare med torg och ett himla liv. Ja, det är en plats för många händelser.

Platsen för tidskapseln ligger på Gamla stan-sidan, nära de sittgradänger som nu monteras på Norra Slusskajen. När Anders Österberg tittar ut över stentrapporna så låter han förtjust.

– Jag tror att det här kommer bli en favoritplats i Stockholm!

Nästa gång som Slussen väntas byggas om, om cirka hundra år, hoppas vi att de som öppnar kapseln får glädje av våra hälsningar!

Bilder från nedgrävningen av tidskapseln

Tre personer med gula västar och bygghjälmar står inne på byggarbetsplats, på varsina sida om en låda av plåt. Kvinnan till vänster håller upp en påse med ett brunt föremål i. Mannen i mitten böjer sig ner mot lådan. Mannen till höger står lätt böjd mot lådan.
Eva Rosman och Anders Österberg (S) lade ner föremålen i kapseln.
Två personer med gula västar och bygghjälmar står inne på byggarbetsplats, på varsin sida om en låda av plåt. Personerna lägger på ett lock på lådan.
När alla föremål lagts ner stängdes och förseglades tidskapseln. Det var en högtidlig stund!
Två personer med gula västar och bygghjälmar står inne på byggarbetsplats, på varsin sida om en låda av plåt. Personerna håller i varsin spade och lägger grus ovanpå lådan. Framför de två personerna och lådan sitter två personer, också iklädda gula västar och bygghjälmar. De fotar händelsen.
När kapseln stängs och förseglats var det dags att täcka den. Eva Rosman och Anders Österberg (S) hjälpte till. Lokalmedia var på plats och dokumenterade händelsen.
En gul grävmaskin täcker en låda av stål med grus inne på byggarbetsplats.
Här ser vi tidskapseln för sista gången innan Slussens nästa ombyggnad, om cirka 100 år.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad