En karta med olika markeringar som visar de olika etapperna av upprustningen.
Tunnlandsparken.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tunnlandsparken rustas upp

Åkeslund

Tunnlandsparken ska rustas upp med start i början av hösten 2023 och pågå under 2024.

I etapp 1 ingår den södra delen samt storbarnsleken. Gungor för mindre barn kommer att placeras ut i den första etappen. Övriga delar ska rustas upp i senare etapper.

Parkens centrala delar får ny lekutrustning för bland annat de äldre barnen, här finns en stor klätterlek och rutschbana, samt trädäck för vistelse och picknick.

Småbarnsleken får nya gungor och annan lekutrustning. Samtliga delar, förutom montering av gungorna vid småbarnsleken genomförs under 2024.

Utegym

I parkens södra del blir det en ny aktivitetsyta med utegym.

Nya planteringar och tydligare gångvägssystem

Delar av gångvägssystemet görs om för att bättre passa de nya aktivitets- och lekytorna för att tydliggöra parkrummen och göra dem mer användbara. Det kommer nya trädplanteringar och belysning vid de nya ytorna.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

 

Tunnlandsparkens lekplats

Läs mer om Tunnlandsparkens lekplats som ligger i det östra hörnet av Tunnlandsparken.

Projekt i Åkeslund

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad