Flerbostadshus till höger, till vänster syns en skolbyggnad, bilväg, fotomontage.
Fotomontage från öst, längs Gustav III:s väg. De nya bostadshusen till höger i bild. Fotomontage: SR-K.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Gustav III:s väg

Åkeslund

Cirka 35 nya bostadsrätter ska byggas längs Gustav III:s väg inom fastigheten Penninglandet 2 i Åkeslund, nära Brommaplan. Planen har vunnit laga kraft.

Den antagna planen gör det möjligt att bygga bostadshus med cirka 35 lägenheter längs Gustav III:s väg i Åkeslund. Markparkering och garage, innehållande kontor, som finns på platsen idag ersätts med två flerbostadshus.

Tillkommande bebyggelse uppförs i fyra våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.

Platsen ligger inom programmet för centrala Bromma i nära anslutning till Brommaplan, med närhet till kommunikationer, handel och service.

Tidsplan

  • Beslut om laga kraft 12 januari 2023
  • Granskning 29 juni–6 september 2022
  • Start-PM december 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Glommen & Lindberg.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Kajsa Jonsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 498

Centrala Bromma

Projekt i Åkeslund

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad