Visionsbild, bergbana och trappa upp från centrum
Visionsbild av ny bergbana i Skärholmen centrum AndrénFogelström/Katzenwaffe.
Projekt Planerat

Bergbanan vid Skärholmens centrum byggs om

Skärholmen

Trafikkontoret har börjat projektera en ny bergbana i Skärholmen.

Projektfakta

Ny bergbana

Projekt för att bygga om bergbanan i Skärholmen.

Bergbanan strax norr om Skärholmens centrum byggdes 2001 och leder till bostadsområdet Ekholmshöjden. Orsaken till ombyggnationen var att den befintliga lösningen med tunnel och hiss upplevdes som otrygg.

Bergbanan har sedan start haft tekniska problem och återkommande driftsavbrott som har inneburit ersättningstrafik med buss. De reparationer och ombyggnader som gjorts har inte gett effekt. Stockholms stad har därför beslutat att ersätta dagens konstruktion med en helt ny bergbana i samma läge

Den nya bergbanan blir mer driftssäker

Den nya bergbanan kommer att bli mer driftssäker än den nuvarande, tack vare att den byggs enligt en mer standardiserad teknisk konstruktion och genom att den skyddas mot kraftigt väder. Det innebär att den blir lättare att underhålla och reparera, samt att driften också blir mer energieffektiv.

Preliminärt klart 2025

Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas under våren 2023 beräknas entreprenaden att kunna starta under 2024. Den nya bergbanan kan då bli klar för invigning under andra halvan av 2025. Under hela byggperioden kommer sträckan att trafikeras av ersättningsbussar.

Genomförs av Stockholms stad

Trafikkontoret ansvarar för projektet i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Vill du veta mer?

Reviderat genomförandebeslut 23 mars 2023

Ny bergbana i Skärholmen, Insyns webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad