dcsimg
Bergbana och trappa ned till centrum
Nuvarande bergbana i Skärholmen
Projekt Planerat

Bergbanan vid Skärholmens centrum byggs om

Skärholmen

Trafikkontoret har börjat projektera en ny bergbana i Skärholmen.

Projektfakta

Ny bergbana

Projekt för att bygga om den befintliga bergbanan i Skärholmen.

Ska höja driftsäkerheten

Bergbanan i Skärholmen har haft problem sedan den invigdes vid millennieskiftet med ideliga driftstörningar. De reparationer och ombyggnader som gjorts har inte gett effekt. Kontoret har därför beslutat om en total ombyggnad för att åstadkomma en rimlig driftsäkerhet.

Preliminärt färdig 2019 eller 2020

Ambitionen är att den nya bergbanan ska kunna tas i drift någon gång under 2019–2020.

Genomförs av Stockholms stad

Trafikkontoret ansvarar för projektet i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad