dcsimg
Projekt Genomfört

Bodholmsgången blir grönare och tryggare

Skärholmen

Bodholmsgången byggs om med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. Upprustningen är genomförd och invigdes den 7 juni 2018.

Projektfakta

Förbättrad miljö och trygghet på Bodholmsgången

Vi bygger om på Bodholmsgången med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. Projektet är högprioriterat av Skärholmens stadsdelsnämnd och målet är att slutföra flerårig etappvis upprustning,

Entrén till Skärholmens centrum från Bodholmsgången är idag mörk och eftersatt. Den kan upplevas som otrygg. Därför ska belysningen bli bättre och mer anpassat för området. Ytorna kring området ska skötas om på ett mer effektivt sätt. De träd och växtbäddar som ska planteras är klimatanpassade.

Platsen ska bli mer spännande med lite effektbelysning samt spännande planteringar med starka färger. Färg och plantering ger ett mjukare uttryck i en annars ganska tuff och hård miljö.

Ett plant golv där kantsten för plantering skapar bättre ledstråk. Idag har pilar lyft upp markbeläggning och det finns en hög snubbelfaktor. Där gången lutar har ledstänger placerats.

Stråket leder vidare ut mot viktiga parkstråk genom stadsdelen. Det förstärker de lokala kommunikationsstråken genom att och bilda trevliga och trygga platser längs med stråket.

Dialog

Upprustningen stöder sig i första hand på de medborgardialoger, dialog med Stadsteatern och IDF/Skärholmsbadet som skett under åren.

Klart?

Upprustningen är genomförd och invigdes den 7 juni 2018.

  • Projektledning: Trafikkontoret
  • Entreprenad mark: Green Landscaping
  • Entreprenad belysning: One Nordic
  • Byggledning: Infrakonsult

 

Bilder

Tegelmatta
Färg och mönster – förslag på tegelmatta till Bodholmsgången

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Skärholmen

Trafikkontoret

Uppdaterad