Projekt Genomfört

Bredare gång- och cykelbana vid Tegelbacken

Norrmalm

Vid Stadshusbron har gång- och cykelbanan breddats och gjorts rakare genom att landfästet på bron mot kajsidan breddas. Det leder till ökad framkomlighet.

Projektfakta

Ökad framkomlighet för de som går och cyklar

Vid Stadshusbron har gång- och cykelbanan breddats och gjorts rakare genom att landfästet på bron mot kajsidan breddas. Det leder till ökad framkomlighet. Vid övergångsstället vid Vasagatan har cykelbanan breddats. Förbättrad belysning under Centralbron. Breddad cykelbana fram till och under Vasabron. Breddad cykelöverfart i korsningen med Vasagatan. Nytt övergångsställe till busshållplatser.

Projektkostnad: 11,8 miljoner kronor av cykelmiljarden.

Tydligare fält för gång- och cykelbana ska minska krockrisken

Den dubbelriktade cykelbanan vid Tegelbacken mellan Stadshusbron och Vasabron är ett viktigt huvudstråk för cyklister och är hårt belastad. På avsnitten Stadshusbron-Vasagatan cyklar cirka 8 500 cyklister/dygn och mellan Vasabron och Vasagatan cyklar cirka 13 500 cyklister/dygn.

Många gående rör sig i området. Både människor som rör sig till och från sina arbeten och turister med målpunkter som Stadshuset, turbåtar, Gamla Stan och Centralstationen. På grund av en otydlig och smalt utformad gångbana använder sig gående av cykelbanan. Det skapar osäkerhet för gående och försämrar framkomligheten för cyklister och innebär en kollisionsrisk mellan gående och cyklister.

Ombyggnaden har ökat framkomlighet och trafiksäkerheten för både gående och cyklister. Trimning av signalanläggningen i korsningen med Vasagatan har ökat framkomligheten för samtliga trafikanter. Förbättring av belysning under Centralbron ökar trafiksäkerhet trygghet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad